"du är ute på hal is" - olaga hot?

FRÅGA
Jag fick härom natten ett sms från mitt ex's nya tjej, där hon bla skrev att "jag va ute på hal is".Hon skrev på mitt ex's mobil & han hade lagt sig & visste därför ingenting. Får man verkligen göra så?Mvh Anette
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur jag tolkar din fråga

Jag tolkar din fråga som att du möjligtvis upplever det som personen i fråga har skrivit till dig som hotfullt, och att du undrar om det kan utgöra något brott i lagens mening.

Brottet olaga hot

I 4 kapitlet 5 § brottsbalken finns brottet olaga hot föreskrivet och det är det här brottet som ligger närmast tillhands i din situation. I paragrafen står följande:

"den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

Först och främst krävs att hotet avser en brottslig gärning. Av det du har skrivit i din fråga framgår inte något hot om brottslig gärning, vilket innebär att ett av rekvisiten i brottet olaga hot inte är uppfyllt. Inte heller kan det som framgår av frågan vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla i paragrafens mening. Det innebär att det som personen i fråga har skrivit till dig inte kan utgöra brottet olaga hot. Inte heller kan det utgöra något annat brott i svensk straffrätt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1124)
2021-02-25 Fota i smyg
2021-02-25 Olaga hot m.m.
2021-02-25 Kan det vara olaga hot eller olaga förföljelse att försöka framföra budskap till politiker inför val
2021-02-25 Filma utan samtycke i hemmet

Alla besvarade frågor (89534)