Dröjsmålsränta på privat fordran

Hej! Min f.d sambo skall enligt avtal "köpa" ut mig från vår gemensamma bostad. Belopp, 375.000 skulle jag få två veckor efter erhållen lagfart. Enl lantmäteri står mitt ex som ägare till huset 10/12-13. Jag fick pengarna 10/1, vilket ju alltså är 31 dagar efter lagfart. Har jag rätt att få ränta och hur räknar man i så fall ut det?

Lawline svarar

Hej!

För fordran som förfallit till betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Räntan utgår från den förfallodag som avtalats enligt 3 § i nämnda lag. Den ränta som löper är en årlig ränta som beräknas som den för varje tidpunkt gällande referensräntan (som fastställs halvårsvis av Riksbanken) uppräknat med åtta procentenheter, se 6 §.

Referensräntan för det andra halvåret 2013 och det första halvåret 2014 är densamma, nämligen 1 %, enligt tabell på riksbankens hemsida. Uppräknat med åtta procentenheter blir den årliga räntan alltså 9 %. För enkelhetens skull antar jag nu att betalningen försenats med en halv månad. Räntan 9 % får då delas med 24 för att få fram vilken ränta som hunnit löpa under dröjsmålet. 9/24=0,375. Det upplupna räntan under dröjsmålet är alltså 0,375 %. Fordran blir då 0,00375X375.000=1406.25 kr. Enligt min något förenklade uträkning har du alltså ungefär 1400 kr att kräva i dröjsmålsränta. Vill man kunna kräva en högre ränta måste man se till att avtala om detta i förväg.

Lagrummen hittar du https://lagen.nu/1975:635.

Med vänlig hälsning,

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo