FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar31/03/2022

Dröjsmål med återbetalning av lån

Hej!

När jag för många år sedan gick med i en golfklubb betalade jag ett medlemslån till klubben på 7500kr.

Jag gick ur klubben 2010 och skulle i och med detta få lånet återbetalt men klubben har haft för dålig ekonomi för att kunna betala.

Jag har flera gånger under åren begärt utbetalning och hela tiden blivit informerad om att det inte finns ekonomiska möjligheter att betala tillbaka mitt lån.

Nu har jag alltså väntat i 12 år på att lånet ska betalas tillbaka och fick senast höra att de kan börja betala tillbaka ca 2-5 lån per år de kommande åren om klubbens ekonomi ser likadan ut som nu.

Jag har plats 62 på listan över lån att betala tillbaka vilket innebär att jag skulle få mina pengar tidigast om ytterligare drygt 12 år.

I avtalet står ingen tidsram för när betalningen ska ske.

Min fråga är:

Är detta okej?

Det känns för mig totalt orimligt att de kan kräva att jag väntar hur länge som helst på att få mina pengar eftersom det inte finns någon tidsgräns specificerad i avtalet. Att de dessutom hela tiden hänvisar till att styrelsen måste göra bedömningen att det är ekonomiskt möjligt att betala mig får det att kännas som att de kan skjuta på betalningen i oändlighet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Du har helt rätt, förfarandet du beskriver är helt orimligt. Det är inte upp till styrelsen att bestämma när och huruvida du ska få tillbaka dina pengar. Om det fanns avtalat ett datum då återbetalning skulle ske när du lånade ut pengarna är detta förfallodatumet då golfklubben var skyldiga att betala tillbaka pengarna. Om det inte avtalats om ett förfallodatum så inträder deras återbetalningsskyldighet när du väljer att kräva in pengarna (5 § skuldebrevslagen).

Preskription

Eftersom betalningen har dröjt sedan länge finns det skäl att utreda huruvida gäldenärens rättsliga förpliktelse att återbetala dig preskriberats. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionstiden avbryts dessförinnan. Preskriptionstiden kan avbrytas enligt 5 § preskriptionslagen om gäldenären inom preskriptionstiden erkänner sin skuld till dig eller om du skickar ett skriftligt betalningskrav till gäldenären. Om preskriptionstiden avbrutits så startar klockan om på nytt, varpå preskriptionstiden återigen är 10 år (6 § preskriptionslagen). Det är min uppfattning att ni haft en återkommande diskussion om skulden, varpå skulden enligt min bedömning inte preskriberats.

Dröjsmålsränta

Det är helt orimligt att dra ut på återbetalningen i ett årtionde såsom golfklubben gjort i detta fall. Det finns ett effektivt medel du kan använda dig av för att incentivera en snabbare återbetalning från klubben. Räntelagen 4 § stadgar att du har möjlighet att kräva dröjsmålsränta under den tid de inte betalar tillbaka dina pengar. Deras skyldighet att betala dröjsmålsränta gäller emellertid enbart för tiden efter det att du framfört detta krav. Det innebär tyvärr att du inte får någon ytterligare ersättning för de år som passerat.

Dröjsmålsräntan uppgår till referensräntan + 8%. I nuläget är referensräntan 0%, vilket innebär att golfklubben blir skyldig dig 8% mer än ursprungsskulden årligen (se 6 § Räntelagen).

Slutsats

Det spelar för dig ingen roll vad golfklubben beslutar avseende återbetalning, du väljer när du vill ha tillbaka dina pengar. Om golfklubben inte vill betala tillbaka pengarna så råder jag dig att kräva in pengarna med rättsliga medel. Du kan även passa på att meddela golfklubben att du hädanefter tänker kräva dröjsmålsränta för deras betalningsförsening enligt 4 § Räntelagen.

Hoppas det löser sig med golfklubben och att du fick svar på din fråga. Om inte är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare