Dröjsmål i förvaltningsrätt - förvaltningslagen tillämplig?

2019-06-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Eftersom mitt ärende hos Förvaltningsrätten (överklagande om nekad ersättning från Försäkringskassan), tagit längre än 7månader, åberopade jag Förvaltningslag §12 (Myndighet skall ta beslut inom 4 veckor ifall målet tagit längre tid än 6 månader.Efter att dessa 4 veckor passerat har jag fortfarande ingen dom, och ringde därför jurist på FR, hon påstod att Förvaltningslagen §12 inte gäller i fallet eftersom det inletts genom en annan myndighet (FK), och hänvisade till Propositionen till Förvaltningslagen. Jag kan inte hitta något om detta i propositionen, denna förmodar jag: https://www.regeringen.se/496fe9/contentassets/89e1a434e6644e8296f316a138452240/en-modern-och-rattssaker-forvaltning--ny-forvaltningslag-prop.-201617180och det låter som en total lögn. Vad är sant? Samt, även om det skulle finnas en sådan skrivelse i Propositionen, är inte det endast ett förslag ?? Gällande lagar är väl vad som gäller, och ifall FR vill använda sig av en proposition, bryter de väl mot legalitetsprincipen ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltningslagen kan man säga gäller som en allmän ram, eller en grund, för olika myndigheters verksamhet. I lagen anges flera undantag när den inte gäller samt när den inte gäller i dess helhet. Ett av dessa undantag är att lagen bara är tillämplig för domstolar i handläggning av förvaltningsärenden (1 § första stycket förvaltningslag). Ett överklagande om nekad ersättning är ett beslut meddelat av en annan myndighet och prövas av förvaltningsrätten i deras rättskipande verksamhet, vilket alltså inte räknas som handläggning av ett förvaltningsärende. Ett exempel på handläggning av ett förvaltningsärende skulle vara om du exempelvis vänder dig till förvaltningsrätten för att få ut en handling från ett mål.

Mitt svar på din fråga blir alltså att domstolen inte är bunden av 12 § förvaltningslagen i det fall som du beskrivit, och därmed inte har samma tidskrav på sig som förvaltningslagen föreskriver. Dock kan jag påpeka att domstolar alltid är bundna av 6 § förvaltningslag, som ställer krav på myndigheten att ge service till enskilda. Du bör därför kunna vända dig till dem och fråga varför ditt ärende dröjer.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (13)
2019-12-06 Betygsvarning med kort varsel i grundskolan
2019-09-30 Alkolås och körkort
2019-08-11 Försäljning av alkohol vid privat fest
2019-06-14 Dröjsmål i förvaltningsrätt - förvaltningslagen tillämplig?

Alla besvarade frågor (77247)