Drogmissbrukare körkort

2015-10-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Får en drogmissbrukare behålla körkortet?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen som du hittar HÄR. Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §.

Körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende.

Mot bakgrund av detta bör du ha i åtanke att även om brottet drograttfylleri inte kan bevisas kan brottet ringa narkotikabrott tillsammans med andra omständigheter leda till ett indraget körkort.

Ett indraget körkort är inte ett straff i lagens mening utan ett förvaltningsrättsligt ingripande.

Huruvida en drogmissbrukare får behålla körkortet eller inte varierar förmodligen från fall till fall men en god gissning skulle vara att en drogmissbrukare anses som opålitlig i nykterhetshänseende och inte bör ha körkort, vilket föranleder en återkallelse av körkortet.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om det är något annat du undrar över.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll