FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten25/01/2017

Driva in skulder i EU-utlandet

Hej

Om jag har skulder till bla skatteverket och csn hos kronofogden i sverige, kan då om jag bor på Åland skulderna drivas in via min lön i Åland?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om någon som är skyldig pengar (gäldenären) har flyttat till ett annat EU-land kan fordringsägarna ansöka om europeiskt betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM), se här, för att fastställa skulden. Först ansöker fordringsägaren hos KFM om sådant betalningsförläggande för att sedan vända sig till domstolen i det land där den skuldsatte finns. I ditt fall blir det sannolikt en domstol på Åland. Lagen (2008:879) om europeiskt betalningsförläggande innehåller detaljerade regler.

Jämte skulden kan man kräva ränta för sen betalning. Stöd för det finns i 6 § räntelagen (1975:635).

Det är idag betydligt lättare än förr att driva in skulder i EU-utlandet. Det är dock fortfarande en del merarbete jämfört med att driva in skulder i Sverige. Svaret på din fråga är att utmätning kan ske även om du är bosatt på Åland, om fordringsägarna följer de steg jag tagit upp.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare