Driva in skuld i domstol, och rättegångskostnader

Min ex är spelmissbrukare och har tagit flera telefonlån med min visa kort mot mitt vetande. Han har skrivit under ett skuldbrev som är bevittnad av min syster och min mamma. Han har betalat 70000 kr av sitt skuld men kvar är 200000 kr. Avbetalningar är gjorda till mitt bankkonto. Han har slutat att korta av sin skuld. Jag lämnade ärendet till kronofogden men han nekar skulden. Har jag möjlighet att vinna i tingsrätten och få mina pengar tillbaks. Om inte vad kostar rättegången för mig?

Tack för snabb svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ditt ex nekar, d v s invänder mot ditt anspråk med att han inte är skyldig dig pengarna, så kan du behöva ta saken till domstol. I domstolen ska du väcka en talan om att ditt ex ska fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot dig, på grund av han lånat pengar av dig.


Dina chanser att vinna:

Frågan om du har möjlighet att vinna i domstolen kan jag inte bedöma säkert, utan att veta mer om anledningen till att ditt ex inte vill betala. Om det helt enkelt är så att ditt ex vägrar utan att ange något annat skäl än att han inte är skyldig dig pengarna så kvarstår egentligen bara frågan om du kan bevisa att han är skyldig dig pengarna. Det är nämligen som utgångspunkt du som har bevisbördan när du väcker talan mot ditt ex.

Som bevisning kan du anföra i princip vad som helst, eftersom det är s k fri bevisföring i Sverige. Skuldebrevet som han undertecknat, kontoutdrag på de avbetalningar som han gjort och vittnena som kan styrka ditt påstående är exempel på sådant som fungerar som bevisning.

Det krav som ställs på din bevisning är att du ska kunna "styrka" att ditt ex är skyldig dig pengarna. Detta är ett ganska högt ställt krav. Det är upp till domstolen att göra en egen bedömning av bevisningen. Min egen bedömning är att det du har som utgångspunkt borde räcka för att styrka det du påstår.

Sammanfattningsvis är dina chanser goda, men de går inte att bedöma säkert utan att veta varför ditt ex inte vill betala.


Vad kostar det?

Det är inte helt enkelt att säga på förhand vad en process kostar.

Själva avgiften för stämningsansökan vid domstolen för det här fallet är 2.800 kr. Därtill kan det hända att du eller din motpart vill använda er av ombud och biträden, dvs jurister. Kostnaderna för detta beror på hur omfattande processen blir. Sammanlagt kan kostnaderna för en process bli ganska stora, men de lär inte bli stora om det inte finns någon anledning till att ditt ex inte vill betala utöver att han påstår att han inte är skyldig dig pengarna.


Vem får stå för kostnaderna?

Utgångspunkten för ett mål av den här typen är att den som förlorar får ersätta motparten för de kostnader som den haft. (18 kap. 1 § rättegångsbalken) Om du vinner så kostar med andra ord inte processen någonting för dig, utan ditt ex får stå för dina kostnader.

Skulle du däremot förlora så får du ersätta ditt ex' kostnader. Dessutom får du stå för dina egna kostnader.

För att kunna avgöra vad det kommer att kosta så behöver man med andra ord göra en bättre förhandsbedömning av dina chanser att vinna målet.


Vad kan du göra för att veta om det är värt att gå till domstol?

Om du inte gjort det ännu, så skicka ett skriftligt krav till ditt ex, skriv att du tänker väcka talan vid domstol om han inte betalar, och be honom ange varför han anser att han inte är skyldig dig pengarna.

Om han inte svarar, eller inte anger någon anledning till varför han inte vill betala så kan du göra en stämningsansökan.

Om du behöver hjälp med någon utav dessa åtgärder, eller behöver hjälp med att gå igenom allting i ditt ärende för att kunna göra en säkrare bedömning av dina chanser att vinna så kan du kontakta en av våra verksamma jurister.


Jag hoppas att du tycker dig ha fått en bättre förståelse kring dina frågor, även om jag faktiskt inte kan ge ett uttryckligt svar på varken vad dina chanser att vinna är eller vad kostnaderna för en process blir.

Om någonting verkar oklart, eller om du vill få förtydligat något, så använd gärna kommentarfunktionen nedan.

Vänligen,Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo