Driva in skuld från företag i England

FRÅGA
Ett företag i England har undlåtit att betala en faktura till mitt företag (svenskt aktiebolag). Tre e-mail med påminnelser har inte resulterat i något svar. En ny faktura med påminnelseavgift och dröjsmålsränta har skickats ut men det engelska företaget har inte betalat inom föreskriven tid. Telefonkontakt har tagits varvid det engelska företaget skulle återkomma med besked samma dag efter kontakt med sin faktureringsavdelning. Det har nu gått ytterligare tre dagar utan någon respons. Hur går jag tillväga för att initiera indrivning av skulden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den myndighet i Sverige som kan hjälpa till med att driva in skulder är Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kan genom löneutmätning eller utmätning av tillgångar hjälpa personer eller företag att få in pengar för sina fordringar. För att Kronofogden ska kunna hjälpa till med detta måste du först göra en ansökan om ett betalningsföreläggande. Blanketten för en sådan ansökan hittar du här. När du ansöker om betalningsföreläggande tillkommer en ansökningsavgift på 300 kr. Dessa 300 kr kan du i din ansökan begära ersättning för av den som är skyldig dig pengar.

Det är dock inte helt utan komplikationer att driva in skulder när gäldenären (den som är skyldig pengar) är bosatt utomlands. Om du vet att det engelska företaget kan ha tillgångar här i Sverige finns det goda möjligheter för att Kronofogden kan hjälpa dig att driva in dessa tillgångar. Då räcker det med att ansöka om ett vanligt betalningsföreläggande hos Kronofogden så som beskrivet ovan.

Om företaget inte har några tillgångar i England blir det genast svårare att kunna driva in skulden - då räcker det inte med ett vanligt betalningsföreläggande. Det du kan göra då är att ansöka om något som heter europeiskt betalningsföreläggande.

Europeiskt betalningsföreläggande

Då England fortfarande är med i EU har du möjlighet att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande. Ansökan om ett sådant betalningsföreläggande ska du göra hos den domstol i England som är behörig att ta emot ansökan. Information om vilken domstol som är behörig hittar du här. Det europeiska betalningsföreläggandet gäller då i hela EU och kan verkställas i alla EU-länder. Att föreläggandet kan verkställas betyder att det kan användas för att få gäldenärens tillgångar utmätta. Formuläret för att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande hittar du här.
Mer information om det europeiska betalningsföreläggandet hittar du på Kronofogdens hemsida här.

Det jag skulle råda dig att göra i första hand är att ta kontakt med Kronofogdemyndigheten för att be om råd för hur du ska gå vidare med saken. Deras kundservice når du på 0771-73 73 00 på vardagar mellan 8-18.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?