Dras juristens arvode från dödsboet konto?

FRÅGA
Hej!Jag har ett upprättat arvskifte, och undrar om juristens arvode för detta kan/ska dras av på dödsboet?Tacksam för ert svar...
SVAR

Hej,

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arvskifte och dödsbo med mera återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Arvsskifte - betalar dödsboet juristens arvode?

Arvsskifte ska enligt lag upprättas och arvsskiftetsavtalet är ett avtal mellan dödsbodelägarna (23 kap. 1och 4 §§ ÄB). Om dödsbodelägarna väljer att anlita en jurist som sköter avvecklingen av dödsboet kommer kostnaderna för dennes arbete i första hand dras av innan övriga arvingar får sin andel i dödsboet. Personen som sköter detta kallas även för boutredningsman och ska alltså sköta dödsboets avveckling (19 kap. 1 och 11 §§ ÄB).

Boutredningensmannen har rätt till att få skälig ersättning för utfört arbete och för de kostnader som tillkommit från dödsboet (19 kap. 19 § andra stycket ÄB). Den vanliga turordningen är att dödsboets konto i första hand ska täcka kostnaderna för boutredningsmannen (juristens arvode) innan arvslotterna tillfaller arvingarna.

Svaret på din fråga är alltså att dödsboets konto i första hand står för boutredningsmannens kostnader, som utbetalas innan arvingarna får sin andel i dödsboet.

Om dödsboet inte kan täcka kostnaderna för

Om inte dödsboet kan täcka dessa kostnader, ska den som ansökte ansökte om boutredningsman betala beloppet. Har fler i dödsboet begärt en boutredningsman blir delägarna gemensamt ansvariga för kostnaderna för boutredningsmannen (dvs kostnaden för juristens arvode). Vilket innebär att boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de som ansökt om boutredare, och kräva full betalning. De dödsbodelägare som däremot inte har begärt boutredningsman blir inte heller betalningsskyldiga för kostnaderna för boutredningsmannen.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga om du skulle ha mer ingående frågor kring avvecklingen av dödsboet är du varmt välkommen att ringa direkt till Lawline. Öppetider för telefonrådgivningen är måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande:08-533 300 04.

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1028)
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning
2020-12-23 Dödsboanmälan eller en bouppteckning?
2020-12-22 Ingår den avlidnes individuella pensionssparande i dödsboet?

Alla besvarade frågor (88087)