Drar transportstyrelsen in körkortet eller får man en varning och böter?

Hej! Om man fått indraget körkort i två månader pga vårdslöshet i trafik för 1,5 år sen, och sedan fått tillbaka körkortet, kan Transportstyrelsen dra in körkortet igen om man kör 10 km för fort på 90-väg eller får man en varning och böter?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid överträdelser kan Transportstyrelsen återkalla ett körkort. Eftersom detta är ett myndighetsbeslut kan jag inte svara på hur ett eventuellt beslut skulle se ut. Jag kan däremot redogöra kring hur regelverket ser ut och vad Transportstyrelsen väger in.

Det finns i regel nio olika återkallelsepunkter där körkortet kan återkallas samt ges en spärrtid. Vårdslöshet i trafik är ett brott som kan medföra att körkortet dras in under en spärrtid. Vidare kan, enligt återkallelsepunkt 3, även mindre trafikförseelser som sker upprepande inom 2 år leda till att körkortet återkallas. Enligt 5 kap. 3 § Körkortslagen kan ett körkort bli indraget genom att överskrida den tillåtna hastighetsbegränsningen. Genom förarbetena till lagen framgår att överskridande av 30 km/h på väg med högre hastighet än 30 km/h innebär en sådan art som kan ligga till grund för återkallelse utav körkortet. Sammanfattningsvis är detta ett beslut som fattas utav Transportstyrelsen, varför det här är svårt att ge en prognos över exakt om det är återkallelse, varning eller böter som skulle vara aktuellt i ditt fall. Till följd av ovan finns omständigheter som talar både för och emot att just återkallelse kan ske. Bra att veta om är att beslut som fattats utav en myndighet har man möjlighet att överklaga och få det prövat av förvaltningsrätten.

Observera att det även kan finnas fler återkallelsepunkter där skäl för ingripande finns. Se transportstyrelsens förklaring utav detta HÄR.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss.

Vänliga hälsningar,

Felicia OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning