Domstolens rätt att inhämta yttranden vid fråga om adoption

2017-07-12 i Adoption
FRÅGA
Har en följdfråga till frågan "Adoption och bryta ett rättsligt föräldraskap". Jag blev adopterad av min styvpappa 2003 när jag var 29 år. Först när jag fick beslutet att adoptionen var godkänd fick jag veta att min biologiska pappa blivit kontaktad och givits rätt att yttra sig, något han valde att inte göra. För mig blev det väldigt obehagligt då jag uppfattat innan att det inte skulle gå till så eftersom jag var myndig. Så min fråga är om tingsrätten gjorde fel som kontaktade min biologiska pappa på detta sätt? I mitt fall har min biologiska pappa utsatt mig för övergrepp under barndomen och i mina ögon förverkat sin rätt till att vara min pappa. I beslutet står att jag och min mamma har lämnat samtycke till adoptionen och att min fader har beretts tillfälle att yttra sig men ej avhörts inom föreskriven tid. Det står också i beslutet att adoptionen torde vara till fördel för mig utifrån de skäl min styvpappa angav i ansökan.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När domstolen avgör ett mål om adoption ska de inhämta yttranden från alla berörda, vilket kan utläsas i 4 kap. 6 § och 4 kap. 10 § föräldrabalken. Det är på det viset för att domstolen ska kunna ta ett så väl underbyggt beslut som möjligt med barnets bästa i åtanke. För att åstadkomma det krävs det att domstolen är aktiva och själva söker upp de som kan vara berörda av beslutet om adoption. Din biologiska pappa fråntas en rättighet i och med adoptionen och därför är han särskilt berörd och det vore därför konstigt om han inte hade getts tillfälle att yttra sig. När det gäller adoption av ett barn under 18 år krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna men när det gäller en vuxen är det mer av en helhetsbedömning där deras åsikt (eller avsaknad av en sådan) tas in i bedömningen. Utgångspunkten ska alltid vara vad som är bäst för barnet oavsett om barnet är vuxen eller omyndig, men för att bedöma det krävs att domstolen kan kontakta alla som kan tänkas berörda av beslutet. Att han inte svarade talar ju för att adoption verkligen var det bästa för dig.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (599)
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

Alla besvarade frågor (94235)