Domstolens möjligheter att avvisa bevisning

2019-03-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej,Jag har i en tvist i Tingsrätten bett om att kalla ett vittne. Ett för mig ett viktigt vittne i bevisningen. De bevis som fanns i domstolen var alka dokument, men för att förtydliga allt krävs ett vittne. Min advokat satte upp vittnet som mitt vittne.I domslutet förlorade jag eftersom jag inte kunde bevisa min sak alls. Utan vittnet hade domstolen inte varken tid eller möjlighet att sätta sig in i ärendet. Eller som domaren sa: "-Detta är för oss en rutin sak. De som kan ärendet är ni och era advokater." Är detta verkligen förenligt med svenskt rättsystem?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att tingsrätten avvisat den bevisning du åberopat. Möjligheten för domstolen att avvisa bevisning regleras i Rättegångsbalken (RB).

I Sverige är utgångspunkten fri bevisprövning, vilket innebär att en part fritt kan åberopa bevisning och att värdet av bevisningen bedöms från fall till fall utan att vara bunden av mallar eller tabeller (35 kap. 1 § RB).

Grundregeln är alltså att all bevisning kan läggas fram. Däremot har domstolen möjlighet att avvisa bevisning (35 kap. 7 § RB). Skäl som anges för att avvisa bevisning är bland annat om bevisningen inte har någon betydelse för målet, om det inte behövs, om beviset skulle bli utan verkan, om bevisningen kan föras på ett mer effektivt sätt eller om beviset inte kan tas upp. En avvisning kan enbart ske om den är tveklöst befogad. Det innebär vidare att domstolen måste redogöra för under vilken av punkterna i 35 kap. 7 § RB som bevisningen i fråga faller under. Domstolen ska alltså i sin motivering nämna vilken av skälen ovan som kan läggas till grund för att avvisa bevisning.

Sammanfattningsvis har du i enlighet med grundregeln om fri bevisprövning rätt att åberopa vittnesförhör. Om det är tveklöst befogat har domstolen möjlighet att avvisa bevisningen. Däremot måste domstolen redogöra för vilken av punkterna i 35 kap. 7 § RB som ligger till grund för avvisningen. Annars är den inte förenlig med svensk rätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (295)
2019-09-30 Beslag av ägodelar
2019-09-30 Fri bevisföring och fri bevisvärdering
2019-09-29 Kan FB-meddelanden användas som bevis?
2019-09-27 Måste domstolen ta del av allt material som presenteras i ett mål?

Alla besvarade frågor (73715)