FrågaKÖPRÄTTÖvrigt16/02/2017

Domsrätt och lagval vid köprättslig tvist

Det är så att jag har en fråga angående internationell rätt. Jag har en släkting som jobbar åt ett skotskt företag(i skottland) som har skickat henne till frankrike för att ingå avtal med ett franskt företag, i sommras. Min släkting, som är säljare åt det skotska företaget, säljer varor till det franska företaget i paris. Alltså har ett köpeavtal ingåtts. Båda företagen( säljaren dvs min kusin och köparen, dvs det franska företaget) kom överens om att min kusin skulle leverera varorna den 30 augusti, men hon fick dock förhinder och gjorde inte det. I slutet av september så vill det franska bolaget häva köpet pga utebliven leverans, men det skotska företaget hävdar att det ej går att häva köpet, eller reklamera då det är för sent. Och nu så vill det franska företaget stämma in det skotska. Min kusin vet att hon har gjort fel, men har ändå två frågor.

1: var kan det franska företaget stämma in det skotska, vilket land? och

2: vilket av ländernas lagar blir tillämpligt? och går det att tillämpa CISG?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om inget avtal om lagval eller domsrätt har ingåtts mellan parterna gäller följande. Frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp tvisten, vilken domstol som har så kallad domsrätt, regleras i Europaparlamentets och rådets förordning nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Förordningen kallas även Bryssel 1a-förordningen. Eftersom ett avtal ingåtts, stadgar förordningens artikel 7.1.a att domstolen i det land där avtalets uppfyllelseort finns, är behörig att pröva tvisten. Uppfyllelseort vid ett köpeavtal är den ort dit varorna skulle ha eller har levererats enligt avtalet enligt artikel 7.1.b. Eftersom varorna levererats till Frankrike, är fransk domstol behörig att pröva tvisten om inget annat avtalats mellan parterna. Annars är utgångspunkten att man ska stämma i domstolen i det land där svaranden har hemvist, alltså i Skottland, men eftersom ett avtal ingåtts och varorna skulle ha levererats till Frankrike är alltså även fransk domstol behörig att pröva tvisten.

Gällande lagvalet regleras detta, återigen i avsaknad av ett lagvalsavtal mellan parterna, i artikel 4 i Europaraparlamentets och rådets förordning nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, även kallad Rom 1-förordningen. Artikeln 4.1.a stadgar att avtalet ska vara underkastat lagen i det land där säljaren har sin vanliga hemvist.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William AhlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo