Dömdes för ringa narkotikabrott 6 år sedan, möjlighet att nu bli antagen till försvarsmakten?

2019-04-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag dömdes för ringa narkotikabrott för 6 år sen och nekades till att komma in på både gmu och hemvärnet trots bra betyg och prestation vid ansökan.. Hur är detta möjligt och borde man inte bedömas mer vid kompetens för lämpligheten ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret och preskription

Det framgår att du dömdes för ringa narkotikabrott för 6 år sedan. Enligt 2 § Narkotikastrafflagen kan den som gör sig skyldig till ringa narkotikabrott dömas till antingen böter eller fängelse i högst 6 månader. Hur länge en sådan uppgift finns kvar i belastningsregistret framgår av 17 § Lag om belastningsregister. Uppgifter om böter finns kvar i belastningsregistret i 5 år efter domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten. Uppgifter om fängelsestraff finns kvar i belastningsregistret i 10 år räknat från frigivning.

Krav för antagning till försvarsmakten

Enligt 4 § Förordning om militär grundutbildning måste man ha fyllt 18 år samt vara svensk medborgare (dubbla medborgarskap accepteras) för att kunna bli antagen till militär grundutbildning. Bestämmelsen meddelar vidare att försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning. I Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning (FFS 2015:5) föreskrivs vad som ytterligare krävs för att bli antagen, (här).

På försvarsmaktens hemsida kan man vidare läsa om vilka olika behörighetskrav som gäller för respektive utbildningsinriktning (här).

Om man har blivit dömd för ett brott under de senaste 5 åren kommer man få ett avslag på sin ansökan i samband med rekryttestet. Om man blir godkänd på utförda tester och går vidare kontrolleras det sedan om man finns med i misstanke- och belastningsregistret. Har man en notering i belastningsregistret som är äldre än 5 år gammal kan detta medföra att man inte blir antagen men det behöver inte nödvändigtvis göra det. En sådan notering innebär inte att man får ett automatiskt avslag på sin ansökan utan försvarsmakten gör då en enskild bedömning om man är lämplig eller inte.

Sammanfattning

Det framgår att du dömdes för ringa narkotikabrott för 6 år sedan. Hur länge en notering finns med i belastningsregistret beror på vilken påföljd som utdömts. En uppgift om bötesstraff finns med i registret i 5 år efter domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten medan en uppgift om fängelsestraff finns med i 10 år efter frigivning.

Då det har gått mer än 5 år sedan du dömdes för brottet ska det inte innebära ett automatiskt avslag på din ansökan längre. Om du har en belastningsnotering i registret som är äldre än 5 år kan detta dock påverka din möjlighet att bli antagen till försvarsmakten men behöver inte innebära ett automatiskt avslag. En lämplighetsbedömning görs då alltså i det enskilda fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Lycka till!

Vänligen,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1127)
2020-05-31 När ska man avregistrera sig från den svenska folkbokföringen?
2020-05-31 Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?
2020-05-31 Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU
2020-05-31 Är det tillåtet att fota eller filma i en butik?

Alla besvarade frågor (80615)