Dom för köp av sexuell tjänst kan vara hinder för taxilegitimation

Kan jag få taxileg när man är straffad med böter pga. Sexköp

. detta har skett engång DESVÄRRE

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Krav för att beviljas taxiförarlegitimation finns i taxitrafiklagen 3 kap. 3 §. Där anges:

"Taxiförarlegitimation får ges till den som
1. har fyllt 21 år,
2. har körkort med behörigheten B sedan minst två år eller har körkort med behörigheten D,
3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter,
4. i fråga om yrkeskompetens och laglydnad bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik, och
5. har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation."

Det finns domar där förvaltningsrätten har kommit fram till att köp av sexuell tjänst inneburit att man inte uppfyller kraven i 4:e punkten. Däremot beror det lite på hur länge sedan brottet begicks, i domen jag tittar på nu anger förvaltningsdomstolen att man bör ta hänsyn till brott som begåtts de senaste 3-5 åren.

Svaret blir att om du inte begick brottet för många år sedan kommer du sannolikt bli nekad taxiförarlegitimation.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning