Dold samäganderätt sambo

FRÅGA
Hej,Min sambo ska få ta över sina föräldrars hus, stå som ägare på det. I sin tur ska vi ge dom 500 000 så dom har till en insats till att köpa en lägenhet. Alltså 250 000 var. Tanken är att vi ska flytta in där gemensamt, då vi har ett gemensamt barn samt varsitt sedan tidigare förhållande. Men att han står som ensam ägare på huset. Dock så kommer ju jag låna ut 250 000kr till hans föräldrar som på nåt vis kommer bakas in i huset vid en ev separation, så att jag får tillbaka dom om det skulle gå åt skogen. Vi kommer att renovera/bygga ut huset när vi bor där, och det kommer bli en stor summa på typ 1-2miljoner som vi/eller bara sambon belånar på huset- som idag är värderat till ca 4,2miljoner. Den här renoveringen kommer jag givetvis vara med att betala på, oavsett om jag står med på lånet eller inte, då vi kommer dela på alla gemensamma utgifter. Min fråga är då, är jag orimlig eller inte att tycka att om jag betalar lika mycket som min sambo varje månad för att vi renoverat huset- då ska få nåt typ av mervärde än de 250 000 som är inbakat i huset då jag lånat ut till hans föräldrar. Om vi separerar om 5år, och jag måste flytta. Då är det väl inte orimligt att jag får en liten del av värdeökningen som huset fått för att vi renoverat det+dagens marknadsvärde? Jag är inte ute efter att äga 50% av huset, utan kanske den procentuella delen som jag betalat för när vi renoverat + de 250 000 jag lånat ut. Eller någon form av procentuell äganderätt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Huvudprincipen när det gäller sambor är att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Enligt 3 § Sambolagen här utgör sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk så kallad samboegendom. Samboegendom är egendom som kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning. Med bohag menas enligt 6 § här möbler, hushållsmaskiner och annat inte lösöre (andra småskar i hemmet) som är avsett för det gemensamma hemmet. En bil är inget som utgör samboegendom enligt lagens 3 § och ska därför inte delas vid en eventuell bodelning mellan sambor.

Högsta domstolen, NJA 2008 s. 826, har dock varit villiga att under vissa förutsättningar intolka en tyst överenskommelse i omständigheterna i samband med ett köp. Det vill säga att så kallad dold samäganderätt kan uppkomma i fall där ett förvärv av egendom utförts av den en sambon. De kriterier som ställs upp för att dold samäganderätt kan anses föreligga är att

(1) en av samborna har köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk,

(2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott,

(3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt och

(4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.

I ditt fall uppfylls alla kriterier vad jag kan se, vilket innebär att om ni går skilda vägar så har du rätt till 50 % av värdet på huset när ni separerar.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96471)