Dödsbokonkurs

FRÅGA
HejMin far har gått bort och har efterlämnat ett bostadshus till mina syskon och mig. Ingen mäklare tycktes vilja ta sig an en försäljning varför vi har försökt sälja det privat via Blocket, hittills resultatlöst. Fastigheten är i mindre bra skick och är mindre eftertraktat beläget. Vi har hittills kunnat betala el-/värmeräkningar av de besparingar som finns i dödsboet men de är snart slut. Vi undrar nu hur långt vårt ansvar sträcker sig för fastigheten.Hur ser processen ut, vad händer då pengarna är slut och ingen köpt huset? Hur går en dödsbo-konkurs till? Vad gör banken som är fordringsägare på bostadslånet? Kan min enskilda ekonomi bli inblandad på något sätt?Tacksam för svar.mvhRoger
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsboet efter din far är en självständig juridisk person som kan ha både tillgångar och skulder. Dock är det de universella testamentstagarna, exempelvis bröstarvingarna som du och dina syskon, som ansvarar för att en bouppteckning och dödsboförvaltning sker för att ni sedan ska kunna göra ett arvskifte. I ert fall verkar det dock vara så att skulderna överstiger tillgångarna och då finns det möjlighet att ansöka om dödsbokonkurs hos tingsrätten. Denna ansökan ska innehålla en kopia av bouppteckningen och bevis om registrering hos Skatteverket. Denna konkurs prövas genast om alla delägare i boet är delaktiga i ansökan, om inte ska ärendet prövas genom förhandling 2 kap. 14 § Konkurslagen. Om ansökningen beviljas kommer dödsboet handhas av en förvaltare 1 kap. 3 § Konkurslagen. Genom att anöka om konkurs kan dödsboet avvecklas och ni får ett avslut på processen utan att ni som dödsbodelägare ådrar er personligt skuldansvar. Förvaltaren kommer så långt det är möjligt se till att alla fordringsägare blir tillgodosedda. Exempelvis kan utmätning ske av pengar eller annan egendom för att få loss pengar som täcker det lån som banken som fordringsägare ligger ute med.

Gällande din personliga ekonomi är det viktigt att ni inte tar ut pengar eller annan egendom ur dödsboet innan alla fordringsägare fått vad de ska ha. Ni kommer annars under konkursen riskera att bli ersättningsskyldiga upp till det belopp som krävs för att tillgodose fordringsägare. Som jag skrev tidigare är dödsboet en egen juridisk person och skulderna ska betalas från dödsboets egna tillgångar, inte dödsbodelägarnas.

Något ni bör tänka på är att okända borgenärer kan dyka upp efter att konkursen offentliggjorts av Kronofogdemyndigheten i Post- och inrikes tidningar. Dessa borgenärer har sex månader på sig att göra anspråk på sina fordringar innan de förlorar sin rätt att kräva ut dem. Efter dessa sex månader kan ni som delägare vara trygga med att det eventuella arv som skiftas ut inte kommer behöva betalas tillbaka tillförmån för en fordringsrättsägare.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?