Dödsboet räcker inte till att täcka alla skulder, hur går vi vidare?

FRÅGA
Hej,Dödsbo.Bouppteckningen är klar, begravningen och gravstenen är betald. Pengarna som finns kvar räcker inte till resterande skulder. Hur går jag vidare med att meddela alla företag att det inte finns tillräckligt med pengar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulle dödsboets tillgångar inte klara av att betala för både begravningen och alla skulder så finns det inga regler som anger vilka skulder som är mest prioriterade. Vanligtvis betalas boupptecknings- och begravningskostnaderna först och därefter andra skulder. Det finns även andra skulder som vanligtvis brukar hamna högt i prioriteringen. Det gäller bland annat skulder med någon form av säkerhet. Ett bostadslån är ett bra exempel och ska enligt konkursreglerna ha ett företräde framför både skulder som har allmän förmånsrätt och de som inte har någon förmånsrätt alls (vanliga skulder). Först betalas skulder med särskild förmånsrätt och därefter med allmän förmånsrätt. Pengarna som blir över ska fördelas på de kvarvarande skulderna. De har lika mycket inbördes rätt och får således betalt i proportion till hur stor skulden är.

Betalningsmottagarna bör meddelas att det saknas tillräckligt med pengar i dödsboet för att täcka alla skulder. Be om uppskov med betalning tills det är klarlagt om det kommer att finnas några tillgångar. Dödsboet får inte betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen, om det inte är klart att pengarna räcker till alla skulder.

Finns det inga tillgångar i dödsboet, eller om pengarna räcker enbart till begravningen, gör kommunen en dödsboanmälan till Skatteverket. Det bör ske inom två månader från dödsfallet. Skatteverket registrerar och förvarar dödsboanmälan. Bifoga en kopia av dödsboanmälan när du skickar en begäran till fordringsägarna om uppskov.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (409)
2021-05-18 Är det någon skillnad på ett utsökningsmål och ett utmätningsmål?
2021-05-09 Jag har fått för hög lön, måste jag betala tillbaka mellanskillnaden?
2021-04-30 Får en kreditgivare ta ut en förseningsavgift utöver påminnelseavgift och inkassoavgift?
2021-04-28 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (93111)