Dödsboanmälan eller en bouppteckning?

FRÅGA
Har en fråga ang dödsboanmälan och/eller bouppteckning.Om det inte finns tillräckligt med pengar efter att betalning av begravning är klar till att täcka de sista räkningarna ska man då skicka in en dödsboanmälan eller ej. Där finns pengar till en räkning men ej till båda.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vi börjar med att göra en distinktion mellan begreppen bouppteckning och dödsboanmälan:

Bouppteckning = en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. En bouppteckning måste göras om det finns tillgångar kvar i boet efter att begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet är betalda. Dödsboanmälan = Om den avlidnes tillgångar innan skulderna har avräknats inte överstiger begravningskostnaderna så kan man istället för bouppteckning göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan alltså inte göras om tillgångarna överstiger kostnaderna för begravning m.m., eller om den avlidna ägde fast egendom eller tomträtt

Ifall jag har tolkat din situation korrekt så verkar en dödsboanmälan vara mest relevant, reglerna om dödsboanmälan finner vi i 20 kap 8a § Ärvdabalken. Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningskostnad samt andra kostnader med anledning av dödsfallet är betalda. Att göra en dödsboanmälan är kostnadsfritt och betydligt enklare att upprätta jämfört med en bouppteckning eftersom man endast konstaterar att det inte finns något överskott kvar i dödsboet (dvs arv). En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet och det är socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt i som ska pröva om det finns förutsättningar för en dödsboanmälan. Så svaret på din fråga är alltså JA, du ska skicka in en dödsboanmälan även fast pengarna i dödsboet inte täcker alla kostnader. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder så kan det finnas möjlighet att få dem avskriva.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91198)