FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte13/01/2016

Dödsbo utan tillgångar att täcka sina skulder

hej,

min pappa avled och han har ett lån från sin sambo som det i hans testamente står att det skall avräknas hans ev tillgångar?

Min fråga är kan vi tre barn ärva hans skuld, det finns inga tillgångar, sambon har fått två släkttavlor som delbetalning??? Det finns ingen värdering av tavlorna.

mvh


Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Enligt svensk rätt ärver man inte skulder. Skulderna övergår dock på dödsboet, som tar över betalningsskyldigheten. Ett dödsbo är en självständig juridisk person, vilket innebär att dödsboet och inte dödsbodelägarna är ansvariga för tillgångar och skulder. Hade din pappa en skuld till sin sambo, så får efter hans död hans dödsbo en skuld till sambon. Det innebär dock inte att dödsbodelägarna är skyldiga att betala (däremot kan de bli skyldiga att återbetala arv om de innan skulderna reglerat fördelat kvarlåtenskapen, det verkar inte vara fallet i din situation).

Om det i dödsboet inte finns medel nog att täcka skulderna kan dödsboet begäras i konkurs.

Så nej ni ärver inte hans skuld, men det är viktigt att ni inte tar ut några tillgångar ur dödsboet (om det finns några) eftersom ni kan bli återbetalningsskyldiga. Observera att saker också är tillgångar, så ni kan inte ta ut t ex minnessaker eller personliga tillhörigheter av er far heller.

För att kunna reglera skulden krävs att tavlorna är värderade, utan det är det inte möjligt att avgöra om hela skulden är betald och dödsboet är skuldfritt, eller om en skuld kvarstår och dödsboet är insolvent och bör försättas i konkurs. Jag rekommenderar att ni om det inte redan är gjort ser till att en boutredningsman tillsätts. Det finns även regler om hur ett dödsbo får betala skulder, t ex får som huvudregel inga skulder betalas förrän en månad efter bouppteckningen om det finns risk för att dödsboet inte har tillgångar att betala sina skulder. I samband med bouppteckningen skulle tavlorna värderats/åsatts ett värde. Så av den lilla informationen i din fråga låter det som att det inte gått rätt till. Begravnings- och boupprättningskostnader är även kostnader som anses ha förmånsrätt före andra skulder (t ex skulden till sambon). Beroende på hur lite tillgångar det finns i boet kan det alltså vara så att sambon inte får någon del av sin skuld reglerad, och värdet av tavlorna ska gå till att betala begravning och dödsbokostnader.

Normalt skulle jag rekommendera att anlita en boutredningsman, men om dödsboet helt saknar tillgångar så ådrar de sig en extra kostnad av det. Om ett dödsbo inte ens har tillgångar till begravningskostnader bistår kommunen med hjälp, dock ska inga skulder ha betalats då. I sådana fall gör även kommunen en dödsboanmälan till skatteverket, till skillnad från den bouppteckning dödsboet annars ska lämna in till skatteverket.

Som du ser finns det flera frågor att ta hänsyn till. Om boet helt saknar tillgångar förutom tavlorna rek jag att du dels talar med sambon om att tavlorna måste värderas mm och att dödsboet inte kan betala skulder än, och be att de återlämnas, dels talar med skatteverket och kommunen för att få hjälp. Om du däremot med att det saknas tillgångar menar att det saknas reda kontanter att betala skulden till sambon eller att det finns lite tillgångar men inte så mycket så rekommenderar jag att det utses en boutredningsman, det ansöker du om till tingsrätten. Boutredningsmannen kan även hjälpa till med att ansöka om att dödsboet försätts i konkurs om så krävs.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?