Dödsbo och bouppteckning

Får man under några omständigheter röra ett dödsbos tillgångar innan bouppteckningen är klar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Omständigheter kring dödsbon regleras i kapitel 18-21 i ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637)

18 kap. 1 § ÄB förklarar vad ett dödsbo är. Ett dödsbo uppstår när någon avlider, det är en juridisk person och består av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet ska förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans och upphör i och med arvsskiftet. Vilka som är dödsbodelägare regleras också i 18 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1).

Tidsperioden i frågan är inte lång eftersom en bouppteckning ska förrättas inom 3 månader efter dödsfallet, enligt 20 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P1S1).

Huvudregeln är att förvaltningen av dödsboet mellan dödsfallet och bouppteckningen ska skötas av den som bodde ihop med den avlidne enligt 18 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K18P2S1). Den som sköter förvaltningen ska genast underrätta övriga dödsbodelägare om dödsfallet.

Dödsboförvaltningen strävar efter att avveckla dödsboet. Under förvaltningens gång behöver man dock avsluta ingångna avtal och tills dess så sker, fullgöra dem. Vissa eventuella kostnader såsom hyra, telefonavgifter och räntor får alltså betalas men ska kunna redovisas. Bouppteckningen ska nämligen redovisa de tillgångar och skulder som fanns vi dödsfallet.

Sköts inte förvaltningen inom ramen för bestämmelserna så kan den som är ansvarig bli personligt betalningsansvarig gentemot de av av dödsboets borgenärer som drabbas.

Vårt konkreta tips till dig är att vara försiktigt vid förvaltning av ett dödsbos tillgångar innan bouppteckning. Du bör endast betala de nödvändiga löpande avgifterna som följer av dödsboet för att undvika personligt betalningsansvar.

Vi hoppas att det här gav dig svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar kan du höra av dig till oss med en ny fråga där du utvecklar omständigheterna ytterligare.

Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR UmeåRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”