Dödsbo där dödsbodelägarna inte har kontakt

Jag och mitt syskon har ingen kontakt och vi måste skriva en bouppteckning tillsammans. Har försökt nå fram men får inget svar. Är det möjligt för mig att skicka in en bouppteckning till Skatteverket och ta ut hälften av pengarna som finns på vår pappas bank. Allt ska delas på hälften då det inte finns något testamente.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bouppteckning finns i Ärvdabalken (ÄB).


Hur går en bouppteckning till?


När någon dött ska en bouppteckning göras. I den görs en sammanställning av den avlidnes egendom, dvs. både den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 4 § första stycket ÄB). Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § första stycket ÄB).


Bouppteckningen ska enligt 20 kap. 2 § ÄB göras av två personer som kallas för bouppteckningsförrättare, och samtliga dödsbodelägare ska kallas i god tid till förrättningen. Dödsbodelägare är de som enligt lag eller testamente har rätt till en andel i dödsboet.


Ditt syskon ska alltså i egenskap av dödsbodelägare kallas till bouppteckningen. Om samtliga dödsbodelägare inte blivit kallade till bouppteckningen får Skatteverket inte registrera bouppteckningen. När en bouppteckning skett på ett felaktigt sätt ska Skatteverket utsätta tid inom vilken bristen ska avhjälpas (20 kap. 9 § 3 st. ÄB).


Vad gör man om någon inte dyker upp på bouppteckningen?


I 20 kap. 3 § andra stycket ÄB stadgas att det av bouppteckningen skall framgå vilka som närvarit vid förrättningen. Om någon som blivit kallad inte har närvarat, ska det vid bouppteckningen bifogas bevis att han eller hon har blivit kallad i tid. Det finns alltså inget krav på att samtliga dödsbodelägare deltar vid förrättningen, men bevis för att personen blivit kallad ska i ett sådant fall bifogas till bouppteckningen. Mer om vad för slags bevis som krävs kan du läsa om här.


Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.


Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000