Distansköp

2016-05-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej Jag har köpt en båt på distans utan att titta på den innan köpet gjordes.Vi skrev ett köpekontrakt med bilaga där information om utrustning och drift timmar redogjordes .Säljaren uppgav att båten gått 105h, när jag starta båten ser jag att verkligheten är 150h.Båtens värde är 500 000:-Hur går jag vidare och är det någon mening?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp av näringsidkare:
Av din fråga framgår inte om du köpt båten av en privatperson eller en näringsidkare. Detta är av stor betydelse eftersom att om du har köpt den av en näringsidkare är Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (distansavtalslagen), se 1 & 2 §§ i distansavtalslagen. Om du köpt båten av en näringsidkare har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att du fått den i besittning, detta följer av 10 & 12 §§ distansavtalslagen. Då ska du, om ni inte avtalat om annat ombesörja återleveransen av båten till säljaren enligt 13 § distansavtalslagen. Om drifttimmarna är av stor betydelse vid köp av båt finns en möjlighet att du kan slippa betala återleveransen, se 13 § distansavtalslagen i kombination med 5 § & 2 § st 1 p2 i samma lag. Du ska därefter erhålla köpeskillingen enligt 14 § distansavtalslagen.

Om ångerfristen enligt distansavtalslagen har passerat har du en möjlighet att erhålla prisavdrag enligt konsumentköplagen istället. Enligt 16 § konsumentköplagen är varan felaktig eftersom den inte stämmer överens med avtalet. Du får då, förutsatt du reklamerar inom 2 månader kräva prisavdrag, se 23 & 28 §§ konsumentköplagen. Prisavdrag blir aktuellt eftersom att varken avhjälpande eller omleverans ställer felet tillrätta.Köp av annan privatperson:

Om du köpt båten av en privatperson är Köplagen tillämplig. Enligt 17 § Köplagen ska varan överensstämma med avtalet. Båten överensstämmer uppenbarligen inte med avtalet avseende drifttimmarna, vilket är ett fel i Köplagens mening. Eftersom du inte undersökt båten, och förmodligen inte haft tillfälle till det innan köpet kan du inte anses ha försummat din undersökningsplikt enligt 20 § Köplagen. Det du har en skyldighet att göra är att undersöka båten efter det att den har levererats enligt 31 § Köplagen, vilket du har gjort. För att få åberopa felet måste du reklamera varan inom skälig tid enligt 32 § Köplagen. Eftersom varken avhjälpande eller omleverans är en lämplig påföljd för felet, är prisavdrag närmast till hands enligt 37 § Köplagen. Prisavdraget ska motsvara den värdeminskning dessa extra drifttimmar kan anses bestå i, enligt 38 § Köplagen.

Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (851)
2020-12-03 Ångerrätt och vad man behöver göra som privatperson
2020-11-30 Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått och istället fått pengarna tillbaka?
2020-11-30 Kan minderårig köpa glykol?
2020-11-25 Öppet köp i butik

Alla besvarade frågor (86931)