FrågaKÖPRÄTTÖvrigt04/10/2015

Distandsköplagen

Gäller distansköplagen vid köp på tradera

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Distansköp regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansköplagen"). Distansköplagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som ingås mellan konsument och näringsidkare, se lagens 2 kap. 1 §. En näringsidkare är i lagens mening en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, se lagens 1 kap. 2 §. Förenklat kan sägas att köparen måste vara en privatperson och säljaren ett företag för att lagen ska bli tillämplig. De två, för konsumenten, främsta fördelarna med lagen är att företagaren är skyldig att före avtalet lämna information till konsumenten om bl.a. produkten, dels att konsumenten har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar.

På Tradera säljer både privatpersoner och företag sina produkter och endast om säljaren är ett företag gäller alltså Distansköplagen.

Evelina LindgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?