Dispositiva och tvingande köprättsliga lagar

2017-01-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Är KöpL, KKöpL, KTjL och DHL dispositiva, semidispositiva eller ingendera?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att en lag är dispositiv innebär att det finns en möjlighet för parter att avtala bort den.

Köplagen är ett exempel på en dispositiv lag. Att den kan avtalas bort går att utläsas ur 3§ Köplagen: ”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.”

En indispositiv eller tvingande lag innebär motsatsen till detta, det vill säga att det inte är möjligt att avtala bort den.

Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen samt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (även kallad distanshandelslagen) är alla exempel på lagar som är tvingande till konsumentens fördel. De tre lagarna gäller när en näringsidkare säljer antingen en produkt eller tjänst till en konsument och har som syfte att skydda konsumenten. Att lagen är tvingande innebär nämligen att säljaren inte kan ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Att Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel följer av 3§ Konsumentköplagen: ”Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.”

Liknande bestämmelse finner man även i 3§ Konsumenttjänstlagen, samt 4§ Distansavtalslagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (850)
2020-11-30 Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått och istället fått pengarna tillbaka?
2020-11-30 Kan minderårig köpa glykol?
2020-11-25 Öppet köp i butik
2020-11-25 Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?

Alla besvarade frågor (86840)