Diskussion om anställning via mail, bindande avtal?

Jag har blivit lovad arbete på mc Donalds via mail. De har skrivit bland annat vad roligt att du vill arbeta hos, välkommen att arbeta hos oss på Mc Donalds , de har skrivit mina arbetstider och tid när och var jag ska infinna mig för introduktion. vi skulle skriva papper på måndagen denna mailkonversation var torsdag och fredag veckan innan. Jag vill vara ärlig mot dem och informerar om att jag har en operation (ljumskbråck) inbokad 2 dagar efter att jag skulle börjat mitt jobb. Jag informerar dem om att jag gärna står över operationen ifall det påverkar mitt jobb och att jag iså fall hellre vill jobba än att göra operationen vid detta tillfälle. De svara mig då att jag ska göra operationen men något jobb är jag inte längre garanterad utan att jag är välkommen att höra av mig då jag är frisk igen med läkarintyg. jag intygar för dem att min arbetsförmåga och hälsa ej påverkas av detta och att jag vill jobba som planerat . de står fast vid sitt beslut och vill inte längre anställa mig. Kan de göra så? är inte den mailkonversation som finns ett bindande avtal? mycket tacksam för svar!

Lawline svarar


Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


LAS = Lagen om anställningsskydd.

AvtL = AvtalslagenAnställningsavtalet är ett så kallat konsensualavtal. Detta innebär att de regler om anbud och accept som stadgas i AvtL 1§ gäller här. Om en arbetsgivare och en arbetstagare ingår ett avtal om anställning så är detta således bindande och ska hållas. Anställningsavtalet behöver därför inte heller ha någon speciell form för att vara gällande. Sammanfattningsvis så kan alltså ett anställningsavtal mycket väl ingås genom en mailkonversation på det sätt som du beskriver.


Eftersom det är du som påstår att ett anställningsavtal har ingåtts så är det du som har bevisbördan för detta i en eventuell tvist. Detta framgår av rättsfallet AD 1999:5. Det verkar som att du har omfattande mailkonversation som talar för att ni har ingått ett bindande anställningsavtal. Om arbetsgivaren nekar till att avtal överhuvudtaget har ingåtts så har du således en chans att motbevisa detta.


Om du och arbetsgivaren inte har diskuterat något annat så är huvudregeln enligt LAS 4§ att anställningar gäller tillsvidare. Det är detta som i vardagligt tal benämns som ”fast anställning”. Om arbetsgivaren påstår att anställningen har någon annan form, e x provanställning så är det därför denne som ska bevisa detta.


Om man nu bedömer detta som ett bindande anställningsavtal så har arbetsgivaren skiljt dig från anställningen utan att iaktta någon uppsägningstid, detta ses rättsligt som att du har blivit avskedad. Om du vill ta till rättsliga åtgärder för att försöka få avskedandet ogiltigförklarad så gäller följande:


En arbetstagare som vill yrka ogiltigförklarande av ett avskedande ska underätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter att avskedande skett. Om man ser det som att avskedandet har skett när arbetsgivaren skriver att du inte längre är garanterad jobb så är det två veckor från detta datum, denna tidsfrist sträcks dock ut till en månad då det inte verkar som att du har fått någon besvärshänvisning, alltså en hänvisning till hur man överklagar ett avskedande. LAS 40§. Om du vill yrka skadestånd för brott mot LAS så ska arbetsgivaren underrättas om detta inom 4 månader från att avskedande skett. LAS 41§


Om du vill gå vidare med detta så råder jag dig därför att söka ytterligare rättslig hjälp så fort som möjligt för att inte gå miste om denna möjlighet på grund av de korta tidsfristerna i LAS.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000