FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/01/2020

Diskrimineringsombudsmannen - särbehandling

Vart kan man vända sig om polisen har behandlat en orättvist av tydliga rasistiska skäl?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle rekommendera dig att vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering som har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du kan göra en anmälan direkt via deras hemsida, se (här).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning,


Catharina SåmarkRådgivare