Diskriminering och omplaceringsskyldighet

hej, Jag har läst igenom era svar angående sjukdom och arbetsrätt men hittar inte riktigt svaret på min fråga.. Min sambo är lokförare och har jobbat för företag i 3 år. Nu har hon blivit diagnosticerad med diabetes typ 1 och skall börja ta insulin. det innebär att hon inte får köra tåg längre enligt säkerhetsbestämmelserna. Hon har sökt en annan position inom företaget som inte innebär att köra tåg. Hennes chef menar att om hon inte får den tjänsten så kan de " att göra sig av med henne". De menar att eftersom hon inte kan utföra jobbet hon är anställd att göra kan de avskeda henne. Vad gäller? Kan man verkligen ge ngn sparken pga diabetes? Facket har aldrig haft ett liknande fall och vet inte vad de skall göra. tacksam för hjälp.  

Lawline svarar

Hej! Kul att du vänder dig till Lawline för dina frågor!

För att få avskeda en arbetstagare enligt LAS gäller att arbetstagaren betett sig på ett sådant sett som inte skäligen kan accepteras i något rättsföhållande, se 18 §. Det är i detta fall inte aktuellt. 

Att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl regleras i 7 §, och en sådan uppsägning ska vara sakligt grundad. Enligt 7 § st 2 är en uppsägning inte sakligt grundad om det är skäligt att arbetstagaren kan omplaceras inom verksamheten. Skäligheten är begränsad av att det inte anses skäligt att skapa en ny typ av tjänst inom företaget. Din sambo har alltså en rätt att av företaget bli omplacerad för att hon ska kunna fortsätta arbeta, trots att hon inte längre kan köra tåg. Om  de nya arbetsuppgifterna kräver en kortare upplärningsperiod, har hon dessutom rätt till en sån tid, allt inom företagets omplaceringsskyldighet. 

En uppsägning av den anledning att hon inte lägre kan utföra sitt arbete på grund av diabetes är med andra ord inte sakligt grundad, om det finns möjlighet att omplacera henne. Detta medför att din sambo kan yrka att rätten ogiltigförklarar uppsägningen samt kräva skadestånd, se 34 och 38 §§ LAS. Liknande reglering finns om hon blir avskedad, se 35 §.

Om din sambo blir uppsagd eller avskedad, kan företaget, förutom brott mot LAS, ha brutit mot diskrimineringslagen. 

Enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetstagare. Diskriminering enligt lagen definieras i 1 kap. 4 § vilket generellt kan sägas att en arbetstagare inte får missgynnas på grund av en diskrimineringsgrund, om en person utan den aktuella grunden hade behandlas annorlunda. Den diskrimineringsgrund som i ert fall är aktuellt är förbudet mot att diskriminera på grund av funktionshinder, se 1 kap. 5 § p. 4.

Om din sambo visar de omständigheter som kan tyda på att hon blivit diskriminerad, är det upp till företaget att motbevisa detta, se 6 kap. 3 §. I detta fall kan chefens kännedom om sjukdomen vara sådan att det blir upp till företaget att motbevisa att en diskriminering skett.

Brott mot diskrimineringslagen ger din sambo rätt till diskrimimerimgsersättning, se 5 kap. 1 §. 

Jag förslår att ni återigen kontaktar facket. Ni bör också fundera på att kontakta diskrimineringsombudsmannen.

Hoppas mitt svar var till någon hjälp.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000