FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt16/10/2018

Diskriminering avseende etnisk tillhörighet

I fredags var jag och min fästman på Texas Longhorn där jag var den enda rasifierade, även den enda som fick frågan om jag kunde svenska eller inte. Mejlat fram och tillbaka med restaurangchefen över just den restaurangen där han försvarar personalen samt nekar till att det skulle vara diskriminerande bemötande och att det inte handlade om rasism. Han förnekar min uppfattning om att det skulle handla om diskriminering. Nu kommer vi till frågan om

1. Vad kan jag göra åt detta? Får ingen ursäkt heller från varken personalen eller chefens håll. Är det möjligt att anmäla till DO om hans defensiva retorik kring situationen?

2. Tänkte skriva ett inlägg på sociala medier om att jag framöver inte kommer lägga pengar där. I samband med detta tänkte jag publicera bilder på konversationen, är detta något som är straffbart och under vilken brottsrubricering skulle detta falla? Vad kan påföljderna bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Dina möjligheter beror helt på vad du blivit utsatt för. Den enda pragmatiska utgångspunkten för mig är att utgå ifrån att det enda som hände på restaurangen (R) var att du var den enda som blev tillfrågad om dina kunskaper i svenska språket. I och för sig kan jag anta att fler saker av liknande art hände också, men eftersom jag inte känner till något om den saken kan jag bara beakta denna möjlighet på så sätt att mitt svar kommer formuleras på ett förhållandevis generellt sätt.


Vad är diskriminering?

Det är svårt att börja analysen någon annanstans än i frågan i rubriken. DO har definierat diskriminering på följande sätt: "…att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna." De olika diskrimineringstyperna och diskrimineringsgrunderna finns i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (DiskL). Diskrimineringsgrunden i detta fall är uppenbarligen etnisk tillhörighet. Vi har alltså identifierat en diskrimineringsgrund. Vad vi däremot inte har identifierat är vilken typ av diskriminering, om ens någon, du blivit utsatt för.

Språkkrav och liknande brukar ofta falla in under begreppet indirekt diskriminering. I detta fall ser jag det dock som uteslutet. Hade R t.ex haft som krav att endast de som behärskar svenska kan beredas tillträde till R eller har rätt att ta del av rabatter och liknande vore det ett solklart fall av indirekt diskriminering. Så verkar ju dock inte vara fallet, utan nu har endast en fråga ställts. Om det ska vara någon typ av diskriminering alls får det i sådana fall anses vara trakasserier. Trakasserier är enligt ovan nämnt lagrum "ett uppträdande som kränker någons värdighet". Vilket beteende som helst faller dock inte inom detta begrepp. Enligt lagkommentarer till paragrafen "bör [det] vara fråga om märkbara och tydliga kränkningar". Att bara få en fråga om man talar svenska eller inte kan enligt mig därför inte anses utgöra diskriminering. Anser du ändå att du blivit diskriminerad kan du anmäla det till DO. Det går däremot inte att anmäla något med anledning av "defensiv retorik".


Om publiceringen

Beträffande publiceringen av konversationen är det förfarandet inte straffbart i sig. Det kan dock vara förtal. Förtal stadgas i 5 kap. 1 § brottsbalken och innebär att "[d]en som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal[...]". Det kan alltså vara brottsligt att t.ex. låta ackompanjera er konversation med beskrivningstexter om att "chefen på R har utsatt mig för diskriminering" eller liknande. Ett sådant förfarande kan dock vara undantaget straff enligt nämnt lagrums andra stycke, men det är svårt att veta på förhand. Se därför till att iaktta försiktighet. Straffet för förtal är böter. För grovt förtal böter eller fängelse i högst två år.


Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”