Diskriminerande vaccinationspass?

2021-07-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Kan man rent juridiskt införa krav på vaccinationspass för evenemang, t.ex. på en konsert, eller skulle det bedömas som diskriminering mot de som väljer att inte vaccinera sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (DiskL).

För att någonting ska anses vara diskriminerande enligt lag krävs att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § DiskL). Kopplat till din fråga så gäller förbudet mot diskriminering bland annat vid anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning som exempelvis konserter (2 kap. 12 § DiskL).

Ett vaccinpass skulle kunna vara diskriminerande, troligtvis skulle det kunna resultera i indirekt diskriminering. Det är dock under förutsättning att kravet missgynnar personer med koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Särbehandling kan i vissa situationer vara tillåtet om det finns ett berättigat syfte, att minska smittspridning och få stopp på en pandemi skulle kunna ses som ett sådant. I vart fall om man också tar hänsyn till andra faktorer som exempelvis att man är immun eller om man av hälsoskäl inte kan ta vaccin. Det öppnar då upp fler möjligheter för alla och inte bara de vaccinerade.

Det är en omdiskuterad fråga som det är svårt att ge något konkret svar på. Det beror helt enkelt på hur dessa vaccinationspass utformas och används. För att det ska vara diskriminerande måste det ha en koppling med någon av diskrimineringsgrunderna men det finns antagligen möjligheter till lösningar som gör att det inte skulle ses som diskriminerande att införa vaccinationspass.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1326)
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn
2021-08-31 Ansöka om vapenlicens efter omhändertagande enligt LOB
2021-08-31 Vapentillstånd för skyddsändamål

Alla besvarade frågor (95663)