FrågaKÖPRÄTTÖvrigt06/02/2019

Diskriminerad av näringsidkare?

Hej,

Ett vandrarhem har bestämt sig för att vägra mig logi. Anledningen påstås vara klagomål från andra gäster. Däremot redogör inte företaget för vad som klagades över och när klagomålen kom in. Jag har frågat flera gånger skriftligen, inte fått svar på min fråga. Har även skrivit till huvudkontoret, men fått samma oklara svar. Jag känner mig diskriminerad och orättvist behandlad. Vad kan jag göra åt saken? För mig ser det ut som företaget vägrar mig sin service för all framtid utan anledning. Finns det underlag att stämma företaget?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En näringsidkare kan i princip välja vem den vill tillhandahålla sina tjänster så länge det inte är diskriminerande. Förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster finns i 2 kap. 12§ diskrimineringslagen, kraven för att paragrafen ska tillämpas är uppfyllda eftersom det verkar som vandrarhemmet hyr ut rum till en obestämd krets personer (till allmänheten).

För att det ska vara fråga om diskriminering krävs det emellertid att någon av diskrimineringsgrunderna är uppfyllda. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (1 kapitlet 1§ diskrimineringslagen). Det krävs alltså att du är diskriminerad på någon av dessa grunder.

Att vandrarhemmet vägrar hyra ut till dig av någon annan än av dessa anledningar, exv. att du har varit högljudd eller liknande, är inte att anse som diskriminering.

Mitt råd till dig är att fundera över om det finns något som tyder på att det var på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna som du inte fick hyra rum hos vandrarhemmet, annars finns det inte något du kan göra åt saken juridiskt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar LadoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”