Det kan vara brottsligt att lämna en falsk orosanmälan till socialtjänsten

FRÅGA
Har fått en orosanmälan då min son tydligen har sagt hemma hos en kompis att han inte får någon mat hemma och om han inte äter maten så får han inget annat. Nåt som inte alls stämmer men iaf personen som gjort anmälan har aldrig varit hos mig eller frågat mig hur det ligger till. Jag känner mig väldigt kränkt utav det här och undrar kan jag göra en anmälan om förtal och kränkande behandling?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du anser att personen som gjort en orosanmälan om att din son far illa inte har haft någon grund för detta, därför vill du nu anmälan personen i fråga för förtal eller något annat liknande brott.

Falsk tillvitelse

Det finns ett brott i brottsbalken som heter falsk tillvitelse (15 kap. 7 § BrB) som innebär att någon hos åklagare, Polismyndighet eller annan myndighet (socialtjänsten i ditt fall) sanningslöst anklagar någon för brott eller påstår besvärande omständighet.

Du kan alltså anmäla personen för falsk tillvitelse enligt denna paragraf. Det du bör ha med dig är att det kommer att göras en bedömning av om personen hade anledning att tro att din son faktiskt utsattes för missförhållanden, det är bara om det kan konstateras att personen insåg eller borde ha insett att din sons uttalanden var sanningslösa som denne kan komma att dömas för detta brott (15 kap. 7 § 2 stycket BrB).

Förtal

Brottet förtal finns i 5 kap. 1 § BrB och aktualiseras när man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Viktigt att komma ihåg är att personen i fråga ska ha haft för avsikt att skada ditt anseende hos andra för att denne ska kunna dömas för förtal.

Du skulle alltså även kunna anmäla personen för förtal, men då bör du ha med dig att personen i fråga skulle kunna hävda att hen hade skälig grund för att tro att anklagelserna var sanna eftersom att din son uttalade sig som han gjorde (5 kap. 1 § 2 st BrB)

Sammanfattningsvis

Om du anser att personen som gjorde orosanmälan inte hade grund för sina anklagelser utan lämnade falska uppgifter till socialtjänsten så har du möjlighet att anmäla hen för antingen falsk tillvitelse eller förtal. En bedömning kommer då att göras och du kan komma att få kompensation om det skulle bli en fällande dom.

Om du behöver mer vägledning i ditt ärende är du välkommen att boka en tid med någon av våra jurister på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88324)