Det har skickats ut mail från min mailadress i mitt namn, vilket kan ha skadat mitt anseende. Är det ett brott, och vad ska jag göra?

Hejsan, här om dagen så skickades mail ut ifrån min mail i mitt namn obefogat. Detta kan ha skadat mitt rykte och mina framtidsplaner. Finns det något jag kan göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du skriver att det har skickats mail från din mailadress i ditt namn obefogat. Jag tolkar det som att någon annan person har "hackat" ditt mailkonto och då skickat mail. Du skriver att detta kan ha skadat ditt rykte och dina framtidsplaner. Det framgår dock inte av din fråga vad som stod i mailet/mailen som skickades från ditt mailkonto, och hur stor spridning dessa mail fick.

Jag kommer att gå igenom vilka brott den som har gjort detta kan ha gjort sig skyldig till, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Olovlig identitetsanvändning

Olovlig identitetsanvändning regleras i Brottsbalken 4 kap 6 b § (här). Brottet innebär att man olovligen använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne. Rekvisitet olovligen innebär att man gör det utan den drabbades samtycke. Identitetsuppgifter kan vara namn, personnummer, mailadress eller andra adressuppgifter. Identitetsuppgifter avser dock även foton, smeknamn eller alias. Kravet för att räknas som identitetsuppgift är att en uppgift eller flera uppgifter tillsammans ska vara unika för en viss person, så att det tydligt framgår vem som avses.

För att det ska vara fråga om olovlig identitetsanvändning ska det inträffade orsaka skada eller olägenhet för den drabbade. Skada i det här sammanhanget innebär ekonomisk skada, dvs. beaktansvärd skada för slutlig förlust. Olägenhet innebär att den drabbade råkar ut för obehag eller nackdel, även när det inte är fråga om ekonomisk skada. Om du misstänker att ditt rykte och dina framtidsplaner har skadats på grund av det inträffade skulle jag säga att du i varje fall har drabbats av olägenhet, möjligen även av (ekonomisk) skada.

Övriga brott som kan vara aktuella

Det framgår inte vad som stod i mailet alternativt mailen som skickades ut från ditt mailkonto. Om mailet innehöll väldigt privata uppgifter (t.ex. uppgifter om ditt hälsotillstånd eller sexualliv) kan personen som skickade det ha gjort sig skyldig till olaga integritetsintrång, se Brottsbalken 4 kap 6 c § (här).

Om mailet innehöll uppgifter som utpekar dig som brottslig eller klandervärd, alternativt innehöll andra uppgifter som kan utsätta dig för andras missaktning kan personen som skickade mailet ha gjort sig skyldig till förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § (här).

Vad du kan göra nu

Jag skulle rekommendera att du polisanmäler det inträffade, eller i varje fall att du kontaktar polisen för vidare rådgivning.

Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo