Det föll ned en gren och skadade min bil, kan jag kräva skadestånd?

FRÅGA
Det ramlade ned en gren ifrån min grannes träd på min bil.Ingens försäkring betalar min framruta.Jag har gett grannen en räkning på bytet av rutan,är hon skyldig att betala?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Regler som berör frågan om ersättning vid skador hittar vi i skadeståndslagen (SkL).

För att grannen ska tvingas betala krävs att grannen agerat med flit eller varit oaktsam

Utgångspunkten i dessa typer av frågor är att skadan vanligtvis täcks av dina försäkringar. I den mån de inte gör det, så krävs det att det finns någon som orsakat skadan, och att densamme velat skada din bil med flit, eller annars agerat oaktsamt i situationen. Därutöver krävs det också att handlandet ska ha ett kausalsamband med skadan, d v s ett orsakssamband där man kan bevisa att grannens handlande har haft en direkt koppling till skadan på din bil (2 kap. 1 § SkL).

Inte med flit

I det här fallet kan din granne inte anses ha agerat med flit, eftersom grannen inte personligen exempelvis sågat av grenen med avsikten att den skulle falla ned på din bil och skada framrutan.

Möjligtvis oaktsam, beroende på trädets skick och grannens vetskap

Om trädet däremot var dött, eller grenen i sig var rutten, och du kan bevisa att grannen visste om detta utan att vidta några åtgärder för att såga av grenen för att motverka eventuella olyckor eller skador, så skulle man kunna kräva grannen på skadestånd på grund av oaktsamhet. Jag hade däremot som sagt behövt veta mer om trädets skick och grannens vetskap kring trädets skick för att kunna bedöma detta. Jag vill samtidigt passa på att säga att det kan vara svårt att hävda att grannen vetat om den eventuella faran, om inte trädet helt uppenbart är i mycket dåligt skick och åtminstone borde insett att det kunde ske en olycka om inte grenen sågades ned.

Om grenen fallit av på grund av naturliga anledningar saknas orsakssamband

Har grenen av ett friskt träd slitits av på grund av hård vind eller liknande, så saknas ett orsakssamband mellan skadan på din bil och din grannes handlande, och då kan grannen inte bli skadeståndsskyldig.

Min bedömning: Osannolikt att din granne behöver betala

Det kan i dessa fall vara väldigt svårt att avgöra orsaken till skadan, och det vanligaste är att motparten nekar till insikt om förhållandena, i det här fallet trädets skick, varför jag bedömer dina möjligheter att kräva din granne på skadestånd som förhållandevis små. Du kan givetvis alltid prata med din granne, och se om ni kan nå fram till en samförståndslösning. Detta är i de allra flesta fall alltid att föredra framför en rättslig lösning.

Jag beklagar det inträffade, men hoppas samtidigt att du fått svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?