Det är tillåtet att neka personer inträde i butik, så länge det inte utgör diskriminering

2017-09-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Min 11-årige son blev påkommen med att snatta ett tuggummi för 10kr i en matbutik. Sonen erkände och lämnade tillbaka varan. Butiken gjorde ingen polisanmälan eller kontaktade oss föräldrar. Det var första gången han snattade och han är mycket skamsen.Nu nekar butiken sonen att handla eller ens vistas i butiken. Jag har varit i kontakt med personal i butiken som säger att de har rätt att neka sonen att handla i butiken.Finns det stöd i lagen för att han ska bli nekad till detta?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

En affär är inte en offentlig plats och därför har butiksinnehavaren i princip rätt att neka vem som helst att komma in i affären. Man får dock inte diskriminera så det är inte tillåtet att neka personer på grund av deras "kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder" (se diskrimineringslagen 1 kap. 1 §).

Tyvärr så har personalen rätt i att de får neka din son att handla. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Nej butiken har inte rätt att neka någon tillträde. Butiken räknas som en plats dit allmänheten har tillträde. Det här gäller även en personen som tidigare gjort sig skyldig till brott. Butiken kan dock ha rätt neka köp. Här är en länk till rätt svar. http://lawline.se/answers/far-butiker-porta-snattare
2017-09-25 02:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (988)
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?
2019-08-01 tvångsomhändertaget barn

Alla besvarade frågor (72087)