Det är olaga hot att hota att skada någons hund

FRÅGA
Har en granne som är väldigt otrevlig mot alla i dag hade vi en granne på besök vi sätt och åt mat hade med sig två hundar vi har staket runt om får uteplats sen kort stund efter kommer det en lös springande hund liten hund sen tre minuter efter börjar den är gubben skälla på får kompis att hundarna ska hålla käft annars skull han skicka folk på hundarna ja anser att det är olaga hot
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Brottsbalken (BrB).


Olaga hot
För att det ska vara tal om olaga hot krävs det att hotet är riktat mot dig eller din egendom, det vill säga hundarna, samt att hotet har till syfte att framkalla allvarlig rädsla hos dig, 4 kap. 5 § BrB. Enligt min bedömning kan grannen mycket väl ha gjort sig skyldig till olaga hot i den här situationen. Mitt råd till dig är att polisanmäla händelsen om du upplever grannen som hotfull och är ett problem för grannskapet. I första hand kan du givetvis prata med honom, men om det inte hjälper kan du vända dig till polisen.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du några andra frågor är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?