Det är möjligt att adoptera sin sambos barn utan att gifta sig

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA
Hej.Jag och min sambo har en son på snart 3 år. Jag är inte hans biologiska pappa men jag har funnits där sen han föddes och varit den som uppfostrat honom.Han har inte träffat den biologiska fadern på snart 2 år för det har aldrig funnits något intresse från faderns sida. Min sambo har nyligen fått ensam vårdnad om honom och vi funderar på om jag ska adoptera honom då jag är den enda pappan han har.Hur går en sån procedur till? Måste vi gifta oss eller kan jag adoptera honom även om vi bara är sambos utan att hon förlorar vårdnad om honom? Googlat men hittar bara otydliga och olika svar.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni behöver inte vara gifta för att du ska kunna adoptera din sambos barn utan en sambo kan adoptera sin sambos barn (4 kap 6 § föräldrabalken). Lagen ändrades 2018 vilket skulle kunna vara varför det kommer upp olika svar när du googlar. För att du ska få adoptera din sambos barn krävs vårdnadshavarens samtycke (4 kap 8 § föräldrabalken). I och med att den biologiska pappan inte är vårdnadshavare krävs inte hans samtycke. Som förälder kommer han dock att ha rätt att yttra sig om saken (4 kap 18 § föräldrabalken). Er ansökan om adoption ska lämnas in till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § föräldrabalken). Det är du som vill adoptera som ska göra ansökan (4 kap 11 § föräldrabalken). Vad som kommer bli avgörande när rätten beslutar om du får adoptera din sambos son är huruvida de anser att det är lämpligt med hänsyn till alla omständigheter. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandes lämplighet att adoptera särskilt bedömas (4 kap 2 § föräldrabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (572)
2021-01-23 Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

Alla besvarade frågor (88495)