Det är inte brottsligt att skriva ner ett samtal mellan två parter när man själv inte deltar i samtalet

FRÅGA
Får man skriva ner och dokumentera ett samtal mellan två parter utan den enes vetskap
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Enligt svensk lag är det brottsligt att 1) utan lov 2) uppta ljud eller avlyssna ett samtal 3) med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel 4) när man själv inte deltar i samtalet och 5) samtalet sker i ett utrymme som allmänheten inte har tillträde till (4 kap. 9 a § brottsbalk).

Med ett utrymme dit allmänheten ej äger tillträde förstås t. ex hemma hos någon. T. ex en buss omfattas ej. Eftersom hjälpmedlet ska vara tekniskt är det således tillåtet att sätta örat till väggen och tjuvlyssna på grannarna, eller använda sig av ett glas.

Att skriva ner ett samtal är inte att "uppta ljud med hjälp ett teknisk hjälpmedel" och är alltså inte brottsligt - trots att de inte är medvetna om detta och du själv inte deltar i samtalet.

Vad du menar med "dokumentera" är inte solkart men för att förtydliga får du alltså inte "dokumentera" genom att t.ex sätta in en telefon och spela in ett samtal om de övriga rekvisiten är uppfyllda.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll