Det är inte brottsligt att lämna ett negativt omdöme

FRÅGA
Hej ! Jag undrar om jag kan dömas för förtal om jag skriver om min negativa upplevelse av ett lokalt företag VVS som har gjort ett arbete hos mig ? Företaget heter **** Rör AB och ägaren heter också **** i efternamn. Jag tänker inte nämna några namn eller företagsposition. Bara företagets namn och vilken ort det ligger på. Kan jag dömas för förtal om jag skriver sakligt och använder mig av min rätt att sprida min åsikt av ett företag som konsument ? Tack !
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna kring förtal återfinns i 5 kap 1 § brottsbalken.

Som huvudregel kan förtal inte rikta sig mot juridiska personer eller företag. Att lämna ett negativt omdöme om ett företag är alltså inte brottsligt. Om det däremot kan uppfattas som om att en enskild person pekas ut i yttrandet, t.ex. genom att företaget namn, som i ditt fall, är detsamma som ägarens, kan ett förtalsbrott i vissa fall anses föreligga (se t.ex. NJA 1950 s. 250 angående en person som genom en cirkulärskrivelse uttalat sig nedsättande om en motorcykelfirma, vars namn var detsamma som ägarens, dömdes för ärekränkning).

För att ett förtalsbrott ska föreligga krävs dock att vissa rekvisit, villkor, är uppfyllda, bl.a ska det:
1. Vara fråga om en "uppgift", dvs. ett påstående som är så bestämt att det går att kontrollera dess sanningshalt
2. sagda uppgift ska vara nedsättande och
3. ha varit ägnad att skada samt att
4. Uppgiften ska ha fått spridning

I ditt fall tänker jag att ett omdöme inte är en "uppgift" i den bemärkelse som krävs för att rekvisiten för ett förtalsbrott ska vara uppfyllda. Ett negativt omdöme är mer av en personlig värdering än en "uppgift", det går liksom inte att kontrollera om det är sant att "du tycker firman utförde ett dåligt arbete".
Så, så länge du håller dig till att i ditt omdöme ge en bild av din upplevelse och inte konkretiserar en viss händelse som kan anses nedsättande i syfte att skada företaget (t.ex: "en representant för företaget stal pengar när hen utförde arbete hos mig" - vilket hade kunnat anses vara förtal) så är det inget brottsligt i att lämna ett negativt omdöme, även om ägarens namn finns med i företagsnamnet.

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Karolina Sandgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1253)
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?

Alla besvarade frågor (96379)