Depression, diskriminering?

FRÅGA
Hej, Jag hade nyligen ett uppföljningssamtal med min chef som då tyckte att jag behövde vara mer öppen och bjuda mer på mig själv, att det var del av servicen jag måste ge i den rollbeskrivning jag har. I övrigt så utförde jag mina uppgifter exceptionellt och alltid inom deadlines. (Detta var två och en halv vecka innan min provanställning skulle gå ut.) Jag blev erbjuden att gå en kurs i service. Jag berättade då för hen att jag kämpat med depression och kan ff känna av det vissa dagar och undrade ifall det kanske lös igenom ibland. (I efterhand så känner jag att jag inte borde ha berättat det!) Detta var på en fredag. Jag skulle över helgen fundera på om jag trodde att detta verkligen var en roll för mig och om jag ville gå kursen. På måndagen meddelade jag att jag verkligen ville detta, att jag ville ta mig an utmaningen, att jag såg det som en chans att utvecklas och jag ville gå kursen. De hade då gjort en helomvändning och ville inte längre ge mig en chans och min anställning blev inte förlängd. Jag tror att det beror på att jag talade om för dem om att jag varit/är sjuk och de kände att det var riskfyllt att ha mig kvar. Jag undrar om jag överhuvudtaget har ett fall här? Jag känner mig iaf överkörd och att de diskriminerat mig för att jag varit/är sjuk. I och med att jag känner att min depression påverkat min arbetssituation, borde jag sjukskriva mig då?Tacksam för svar.MvhMatilda
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till lawline med din fråga.

Till att börja med kan jag klargöra vad det är som gäller för provanställningar generellt. Denna typ av anställningsform regleras i 6 § LAS där det anges att avtal om provanställning får träffas om prövotiden är högst 6 månader. Sägs inte avtalet upp innan prövotidens utgång övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. I ditt fall antar jag att din provanställning skulle ha övergått till en tillsvidareanställning 2,5 veckor efter "situationen". En arbetsgivares skäl att inte förlänga en provanställning kan inte prövas enligt LAS regler.

Däremot gäller ju diskrimineringslagens regler hela arbetslivet varför jag härifrån övergår till att pröva ditt fall enligt dessa regler. I 2 kap 1 § DiskL anges att en arbetsgivare inte får diskriminera en arbetstagare. Du räknas som arbetstagare men frågan är om vi kan prata om en diskriminering i detta fall. I 1 kap 5 § finns definitioner av några av de s.k. diskrimineringsgrunderna, den som är närmast att diskutera i ditt fall är "funktionsnedsättning". I detta ligger ett krav på varaktighet och i min mening är det svårt att hävda att din beskrivning av din depression kan sägas uppnå lagens krav på "varaktighet". Mitt generella svar är alltså att du inte har ett fall här.

Vad gäller sjukskrivningen så är väl den frågan ytterst individuell men generellt bör en väl sjukskriva sig när sjukdomen, iallafall märkbart, påverkar ens arbetssituation.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Vad är lagens krav på "varaktighet"?
2015-11-02 19:05
Att det är något som är medfött, har uppstått eller kan tänkas uppstå och därefter består livet ut. I prop 2007/08:95 (motiven till diskrimineringlagen) uttrycker sig regeringen så här: "Begränsningen av funktionsförmågan ska till följd av sjukdom eller skada vara medfödd eller förvärvad. Även begränsningar som kan förväntas uppkomma i framtiden omfattas. Begränsningen ska därutöver vara varaktig. Begränsningar till följd av en skada eller en sjukdom som är av övergående natur omfattas alltså inte." s. 123
2015-11-03 15:43
Kommentera
Relaterat innehåll