Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Hej! Jag har blivit förtalad i min kompiskrets för att ha oprovocerat misshandlat en pensionär riktigt illa. Detta stämmer givetvis inte, inga bevis eller indikationer finns för det! Men ifall jag flera år senare faktiskt skulle misshandla en pensionär, innebär det då att personen som spred uppgiften kan frias från förtals-ansvar eftersom han ju visade sig ha rätt? Innan förtalsbrottet preskriberats alltså.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den relevanta tidpunkten för att bedöma om ett brott begåtts är tiden då handlingen begicks. Till exempel kan du ej bli dömd för ett brott som inte fanns enligt lag när handling begick enligt retroaktivitetsförbudet. I och med att den relevanta tidpunkten är vid handlingstillfället blir man inte "friad" från förtalsbrott för att det flera år senare "blir sant". Är man slutligt dömd för förtal så är man dömd. Endast vid extraordinära fall kan det särskilda rättsmedlet resning fria person som blivit dömd, men det är inte relevant i ett fall som detta eftersom handlingen vid tiden för brottet uppfyller alla rekvisit för förtalsbrottet (5 kap. 1 § brottsbalken).

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo