Den negativa föreningsfriheten och EU

FRÅGA
Hej , I regeringsformen står det om s.k. negativ föreningsfrihet , d.v.s ingen kan tvingas vara med i en förening. En synonym till union ,är förening, Innebär det att jag som medborgare i Sverige , har rätt att slippa vara med i EU , om jag begär utträde
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger framgår den negativa föreningsfriheten av 2 kap. 2 § regeringsformen. Enligt bestämmelsen får inte någon av det allmänna tvingas att tillhöra en politisk sammanslutning, ett trossamfund eller en annan sammanslutning för åskådning av politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.

EU är dels en ekonomisk och dels en politisk sammanslutning. Det skulle därmed vara förbjudet för den svenska staten att tvinga enskilda medborgare att gå med i EU. Detta är dock inte fallet utan det är Sverige som land som är medlem i den europeiska unionen. Enskilda personer kan inte gå med i unionen. Svaret på din fråga är mot bakgrund av detta att du inte behöver någon rätt till utträde ur unionen eftersom du som individ formellt inte ens är medlem i den. En annan sak är att du som svensk medborgare indirekt blir påverkad av Sveriges medlemskap i EU.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?