Den legala arvsordningen

2017-02-21 i Arvsordning
FRÅGA
Min faster har avlidit och jag är hennes enda släktning, hon var syster till min avlidne pappa. Nu undrar jag om hennes avlidne mans syskon har rätt att ärva henne (hennes make har varit död i drygt 10 år). Det är endast jag som är omnämnd i hennes testamente.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Huvudregel inom arvsrätten är att personens legala arvingar ska ärva. Då du är den enda släktingen, kommer du därmed att, som huvudregel få full arvslott enligt den andra arvsklassen, Ärvdabalken 2:2.

Vidare kan testamente inskränka den legala arvsrätten. Detta har däremot ingen betydelse i fallet - då det står att du är den som ska ärva henne. Däremot, om det hade föreskrivits i testamentet att någon annan ska ärva genom testamentet, hade detta gått före den legala arvsordningen. Detta är för dig inget bekymmer.

Gällande den avlidna mannens syskon kan ett anspråk riktas av arvet - då din faster troligtvis har ärvt med fri förfoganderätt (om inget testamente har upprättats). Den egendom som är behäftad med fri förfoganderätt ska, vid makens bortgång, gå tillbaka till arvingarna som har efterarvsrätt, Ärvdabalken 3:2. Att ett testamente föreskriver att du ska ärva allt har i sig ingen rättsverkan, då testamente inte kan inskränka efterarvsrätten i ett sådant fall. viktigt att noteras är att dem endast har efterarvsrätt till den del av egendomen som är hennes mans gamla egendom. Dem har därefter ingen vidare rätt att ärva henne.

Det är utifrån informationen i frågan, svårt att ge ett tydligare svar. För vidare hjälp med fallet hänvisar jag dig till Lawlines juristbyrå, där du kan boka tid med jurist för att göra en vidare utredning om hur egendomen ska fördelas. Hjälp finner du via rubriken "boka tid med jurist" ovan.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1549)
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?

Alla besvarade frågor (88219)