Den legala arvsordningen

Min faster har avlidit och jag är hennes enda släktning, hon var syster till min avlidne pappa. Nu undrar jag om hennes avlidne mans syskon har rätt att ärva henne (hennes make har varit död i drygt 10 år). Det är endast jag som är omnämnd i hennes testamente.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Huvudregel inom arvsrätten är att personens legala arvingar ska ärva. Då du är den enda släktingen, kommer du därmed att, som huvudregel få full arvslott enligt den andra arvsklassen, Ärvdabalken 2:2.

Vidare kan testamente inskränka den legala arvsrätten. Detta har däremot ingen betydelse i fallet - då det står att du är den som ska ärva henne. Däremot, om det hade föreskrivits i testamentet att någon annan ska ärva genom testamentet, hade detta gått före den legala arvsordningen. Detta är för dig inget bekymmer.

Gällande den avlidna mannens syskon kan ett anspråk riktas av arvet - då din faster troligtvis har ärvt med fri förfoganderätt (om inget testamente har upprättats). Den egendom som är behäftad med fri förfoganderätt ska, vid makens bortgång, gå tillbaka till arvingarna som har efterarvsrätt, Ärvdabalken 3:2. Att ett testamente föreskriver att du ska ärva allt har i sig ingen rättsverkan, då testamente inte kan inskränka efterarvsrätten i ett sådant fall. viktigt att noteras är att dem endast har efterarvsrätt till den del av egendomen som är hennes mans gamla egendom. Dem har därefter ingen vidare rätt att ärva henne.

Det är utifrån informationen i frågan, svårt att ge ett tydligare svar. För vidare hjälp med fallet hänvisar jag dig till Lawlines juristbyrå, där du kan boka tid med jurist för att göra en vidare utredning om hur egendomen ska fördelas. Hjälp finner du via rubriken "boka tid med jurist" ovan.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo