FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning05/02/2017

Den legala arvsordningen

Hej ! Jag har en Kamrat som är avliden : Med en Bostadsrätt med inventarier och två bilar och viss Förmögenhet Har inga Barn , men däremot Far ;Mor Bror och syster Vilken Ärver Pengarna ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om den legala arvsordningen återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Det finns tre olika arvsklasser som avgör i vilken ordning man som arvinge får ta del av arvet. Den avlidnes avkomlingar, även kallade bröstarvingar, tillhör den första arvsklassen och ärver alltså i första hand, 2 kap. 1 § ÄB. Om den avlidne inte har några avkomlingar får man gå vidare till den andra arvsklassen vilken består av den avlidnes mor och far, samt syskon och syskons avkomlingar, 2 kap. 2 § ÄB. I det fall det inte finns några arvingar vid liv i den andra arvsklassen får man slutligen gå till den tredje arvsklassen, alltså den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn, 2 kap. 3 § ÄB. Kusiner har ingen legal arvsrätt, 2 kap. 4 § ÄB.

Om den avlidne vid sin bortgång var gift så ska den efterlevande maken/makan ärva med försteg, vilket innebär att arvingarna i den första och andra arvsklassen inte skulle få ut sitt arv förrän även den efterlevande maken var avliden. Eftersom att inget i din fråga tyder på att din kamrat var gift så behöver vi dock inte utreda detta vidare.

Eftersom att din kamrat inte har några avkomlingar så finns det alltså inga arvingar i den första arvsklassen. Däremot har din kamrat både en far och en mor som är i livet, och eftersom att de tillhör den andra arvsklassen och alltså står näst på tur, så ska de ärva hälften av kvarlåtenskapen var. Din kamrats bror och syster får inte ta del av arvet eftersom att båda föräldrarna var vid liv. Om istället en av föräldrarna hade varit avliden skulle syskonen ha fått dela på den förälderns halva, vilket skulle ha gett dem en fjärdedel av arvet var. Detta var dock inte fallet utan det är endast din kamrats mor och far som får ta del av kvarlåtenskapen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare