Den legala arvsordningen

2016-08-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Hur räknar man ut arvslott om:Min pappa gift om sig och han går bort. De har inga gemensamma barn och hon har inga sen tidigare heller. De enda barnen som finns är jag och min syster. Min syster är inte pappas biologiska dotter men han adopterade henne när hon var liten. Hur räknar man?//Alice
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Närmaste arvingar efter en avliden person är dennes barn (avkomlingar), enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Är arvlåtaren, den avlidne, gift har däremot dennes efterlevande make/maka företräde i arvsordningen före gemensamma barn, men inte före särkullbarn, dvs barn till arvlåtaren som inte har den efterlevande som förälder. Detta framgår av 3 kap. 1 § ÄB.

Detta innebär alltså att du och din syster är närmaste arvingar. Att din syster är adopterad har ingen juridisk betydelse. Biologiska barn och adoptivbarn är helt likställda enligt 4 kap. 8 § föräldrabalken. Arvslotten för dig och din syster är alltså hälften av er fars kvarlåtenskap, eftersom ni är två arvingar som ska dela lika. Er fars kvarlåtenskap bestäms av vad denne får på sin lott efter bodelning med hans efterlevande fru och efter betalning av eventuella skulder.

Såvida det inte finns något testamente som gör er arvlösa (eller på annat sätt inkräktar på er arvsrätt) är alltså arvslotten för dig och din syster hälften av din fars kvarlåtenskap.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88430)