Den legala arvsordningen

Min fAr ärver enligt testamente 50 i enskild egendom fast han är avliden har hans syster rätt till hela arvet då? Eller ska det gå till oss bröstarvingar ?

Lawline svarar

Hej!

Va roligt att du valt att ta kontakt med oss här på Lawline och tack för frågan!

Jag börjar med att poängtera att faktumet att arvet är enskild egendom inte har någon arvsrättslig verkan. I detta fall tillfaller all avlidnes egendom till dennes kvarlåtenskap (dödsboet). 

Gällande arvsfrågan, så har jag uppfattar frågan som att det inte finns ett personligt testamente från din far som utnämner dennes syster till universell testamantstagare. Därför ska arvet delas efter lagens regler om arv, rättare sagt reglerna i Ärvdabalken (ÄB), se (https://lagen.nu/1958:637#K1).

Då din far har ärvt genom testamente blir han en universell testamentstagare. Men en avliden person kan aldrig ärva enligt ÄB 1:1, se (https://lagen.nu/1958:637#K1). Istället ska den avlidens (din far) kvarlåtenskap tillfalla dennes legala arvingar. Dessa finns beskrivna i Ärvdabalken och är uppdelade i tre olika arvsklasser. Systemet med arvsklasser kan man beskriva som en förtursordning, där den första arvsklasen har förtur framför den andra, den andra framför den tredje, osv. 

I var och en av arvsklasserna ska kvarlåtenskapen delas lika mellan de som ingår i den. Man ska även uttömma en arvsklass innan man gå vidare till en annan. Det innebär att ifall det finns en arvsberättigad i exempelvis första arvsklassen så ska den personen ärva allt, även fast det finns två i den andra. 

Då ni är bröstarvingar ingår ni enligt ÄB 2:1 i första arvsklassen (se, https://lagen.nu/1958:637#K2) och har således ensamma rätt att dela lika på arvet efter er far sinsemellan. Er fars syster ingår i den andra arvsklassen (ÄB 2:2) och kan endast ärva eran far ifall er fars föräldrar är bortgångna, då de är före henne i andra arvsklassen. Med bakgrund av detta kan således er fars syster inte ärva före er bröstarvingar. 

Hoppas detta var till hjälp! 

Med vänliga hälsningar, 

Sandra NordinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”