Den legala arvsordningen

Min moster är ensamstående utan barn.vem ärver henne , hon har både levande och döda syskonbarn, ärver de dödas syskonbarnens barn.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

När en person avlider fördelas arvet utifrån den legala arvsordningen om det inte finns ett testamente som föreskriver annat. Att den legala arvsordningen bestämmer vem som ärver innebär att ordningen är reglerad i lag och att avvikelser ifrån denna endast får göras om det finns ett giltigt testamente. Om din moster inte har upprättat ett testamente gäller därför ärvdabalkens regler om rätt att taga arv.

Det är i första hand arvlåtarens bröstarvingar som ärver, vilket är arvlåtarens barn. Bröstarvingarna tar lika lott av arvet, vilket innebär att barnen har rätt till lika stor del av arvet. Finns det inte några bröstarvingar ärver istället arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte lever är det istället arvlåtarens syskon som ärver. Om det skulle vara så att något av syskonen inte är vid liv är det istället syskonbarnen som tar över syskonens arvsrätt. Syskonbarns barn och ännu avlägsnare släktingar ärver dock inte.

Om det skulle vara så att det endast är den ena föräldern till arvlåtaren som är vid liv, delar arvlåtarens syskon på den avlidna förälderns del av arvet. På samma sätt som ovan nämnts träder syskonens barn in i syskonens arvsrätt, om det skulle vara så att något syskon har avlidit.

Finns det däremot inga syskon alls och det endast är den ena föräldern som är vid livet, ärver denna förälder allt. Om varken arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskonbarn är vid livet ärver arvlåtarens mor och farföräldrar.

I din mosters fall innebär detta att eftersom att hon inte har några barn så kommer hennes föräldrar att ärva efter henne. Lever inte hennes föräldrar är det istället hennes syskon som kommer att ärva. Syskonen tar lika stor del av arvet. Har något av syskonen avlidit träder barnen till syskonet in i dess ställe. Barnen får då endast rätt till den del av arvet som deras förälder (arvlåtarens syskon) skulle ha ärvt. Eventuella syskonbarns barn ärver inte.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo