Den legala arvsordningen

2020-08-27 i Arvsordning
FRÅGA
Min morbror dog nyligen och alla hans syskon är döda. Hur födelas arvet mellan hans syskons barn och barnbarn?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som är relevanta för din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB). Under förutsättningen att ingen testamente upprättats och din morbror inte var gift när han avled så gäller den s.k. legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är en turordningslista för vem som ärver den avlidne och i vilken ordning.

Den legala arvsordningen

Enligt den legala arvsordningen är det i första hand din morbrors barn som ärver hans kvarlåtenskap. Om din morbrors barn är avlidna så ska istället deras avkomlingar (barn, barnbarn m.m.) ärva efter honom (2 kap. 1 § ÄB). Din morbrors barn, barnbarn m.m. är bröstarvingar till honom. Om han inte har några bröstarvingar så ska hans föräldrar ärva honom. Om dina morföräldrar inte lever ska din morbrors syskon få ärva kvarlåtenskapen. Om syskonen inte lever ska den avlidnes syskons avkomlingar få ärva kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § ÄB).

Hur fördelas arvet mellan den avlidnes syskons avkomlingar?

Arvet ska fördelas lika mellan din morbrors syskonbarn och om någon av dem har avlidit så ska dennes barnbarn träda i den avlidnes ställe och ärva efter din morbror (2 kap. 2 § andra stycke ÄB)

Exempel: A har två systrar, vilka är avlidna. A avlider och hans kvarlåtenskap uppgår till 100 000 kronor. Syster I har två barn och ett barnbarn. Syster II har tre barn men inga barnbarn. A har inga bröstarvingar och eftersom både dennes föräldrar och syskon är avlidna så ska dennes syskons avkomlingar ärva efter A. Det är i första hand A:s syskonbarn som ska ärva efter honom. De ska alltså dela på 100 000 kronor, vilket innebär 20 000 kronor för var och en av syskonbarnen. Ett av barnen till Syster I har avlidit och lämnar efter sig ett barn (Syster I:s barnbarn). Denne ska träda i syskonbarnets ställe och ärva efter A.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1588)
2021-04-19 Ärver barn förälder som inte har vårdnaden?
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?

Alla besvarade frågor (91357)