Den legala arvsordningen

2020-05-28 i Arvsordning
FRÅGA
HejJag undrar om jag ärver min faster. Min pappa lever inte. Min fasters make lever inte.Faster har inga barn. Fasters make har en dotter i livet. Faster har inga syskon heller.Eventuellt någon kusin som är i livet. MvhChristina Andersson
SVAR

Hej!

För att få svar på din fråga måste man se till ärvdabalken (1958:637) 2 kap som reglerar den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är en "lista" på vilka som pga. släktskap ska få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Varje arvsklass måste uttömmas innan man kan gå vidare till nästa arvsklass, vilket innebär att om det finns någon arvsberättigad i första arvsklassen så stannar fördelningen av arvet där. Finns ingen in första arvsklassen kvar så går man vidare och ser om det finns några kvar enligt andra arvsklassen osv.

Den första arvsklassen som presenteras i ärvdabalken 2 kap 1 § består av barn till den avlidne (bröstarvingar) eller barnbarn. Bröstarvingar ska först få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om en bröstarvinge har avlidit går dennes arvsrätt över till dennes barn (dvs. den avlidens barnbarn). Finns ingen av dessa kvar vid livet så går man vidare till den andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen som finns i ärvdabalken 2 kap 2 § består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Om den avlidnes föräldrar lever ska de få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om föräldrarna inte lever ska den avlidnes syskon få ärva kvarlåtenskapen. Om syskonen inte lever ska den avlidnes syskonbarn få ärva kvarlåtenskapen.

Finns det därmed föräldrar kvar i livet ska dessa ärva före syskonbarn dvs före dig. Om inte så ärver du din faster.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning


Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88252)