Den legala arvsordningen

Hej! Jag har för 3 år sedan lite mer mist min far i livet. Jag och min bror är hans enda barn. Min pappa har 2 stycken systrar. Nu är det så att min farmor, alltså min pappas mamma, har kommit in på äldreboende och har sålt sitt hus, eftersom inte heller min farfar finns i livet sedan 3,5 år tillbaka. Eftersom jag och min yngre bror står som typ arvtagare för min far har vi då rätt till arvet på in farmors hus när hon sen i sin tur går bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att din farmor inte har skrivit något testamente som reglerar fördelningen av hennes kvarlåtenskap vid hennes frånfälle. Genom att skriva ett testamente kan en person nämligen ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. En testators vilja ska respekteras i möjligaste mån (11:1 ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen
Släktingar är indelade i olika arvsklasser där de i den första arvsklassen står först i tur att ta arv. Den första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barn och barnbarn osv.), jfr ÄB 2:1. Personer i den andra arvsklassen får ärva endast om arvlåtaren inte har några avkomlingar. En arvsklass måste således vara "helt tom" innan arvet går vidare till nästa arvsklass.

Er far och hans två systrar (dina fastrar) är din farmors avkomlingar och alltså de som i första hand ska ta arv efter henne. Enl. ÄB 1:1 måste en arvtagare vara vid liv vid arvlåtarens död för att kunna ärva någonting. Om en arvinge är avliden så träder dennes avkomlingar i den avlidnes ställe vad gäller rätten till arv. Om ett barn har avlidit och i sin tur efterlämnar sig två barn får de på så sätt dela på sin förälders arvslott.

Detta innebär att du och din bror träder i er fars ställe och delar på den delen av arvet som skulle ha tillfallit honom (dvs. en tredjedel av kvarlåtenskapen) om han hade varit i livet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo